MENS VI VENTER

Nr. 14 - 1. kvartal 1996
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

Dinosaurer i Bibelen


" Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en pakt med Israels hus og  med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre - den pakt med meg som de brøt,"
Jer. 31,31.32 


"Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager. - Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn."

Heb. 10, 16 
"Men også de andre skal bli impodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen."
Rom. 11, 23 
"- Og slik skal hele Israel bli frelst.!"
Rom. 11, 26

 

 

Stammen og grenene
En avtale med Gud
De besatte i Gadarener-landet
Det er noe galt med budene
Tankevekkende sitater
Stjernene forteller

Artikler
 • Å falle i Ånden
 • En avtale med Gud
 • De besatte i Gadarener-landet
 • Tankevekkende sitater
 • Stammen og grenene
 • Dinosauruser i Bibelen
 • Johannes Åpenbaring: Filadelfia og Laodikea
 • Stjernene forteller
 • Bibelens oppskrift på befrielse
 • Provokasjon

 •      Vitnesbyrd 
 • Hvordan ble jeg en kristen

 •     Faste sider
 • Lest med saksen