MENS VI VENTER

Nr. 15 - 2. kvartal 1996
Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv


50 Bibelske 
kjennetegn på 
antikrist
 
" Han er den ...som...setter seg i Guds  tempel og utgir seg for å være Gud."
2. Tess. 2:4 
" Han skal ... tenke på å forandre tider og lov." 
Dan. 7:25 
Jesus sa: " Så er da menneskesønnen Herre over sabbaten."
Mark. 2:28 
 " Meg er gitt all makt i himmel og på jord !  Gå derfor ut..."Matt. 28:18,19
 

Kristus blir kronet
Seglene brytes
Solens eller sønnens dag
Antijudaiseringen som ledet til hedenskap
 

 Artikler
 
 • Arkeologiske bevis for Makkabeernes eksistens
 • Stammene og grenene
 • Kristus blir kronet
 • 50 Bibelske kjennetegn på antikrist
 • Antijudaiseringen som ledet til hedenskap
 • Solens eller sønnens dag
 • Seglene brytes
 • Babels tårn
 • Fossilene
 • Et stikk i hjertet

 • Faste sider
  Lest med saksen