MENS VI VENTER

Nr. 16 . 3. & 4. kvartal 1996
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

BUDSKAP TIL GUDS FOLK

I gammeltestamentlig tid:

"Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hansl veier og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, så du holder Herrens bud og hans lover som jeg byder deg i dag, for at det kan gå deg vel ?"
 

5. Mos. 10:12-13
På jesu tid:

"Hvis dere hoder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet."

Joh. 15:10 
I endetiden:

"Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro."

Åp. 14:12
 
 

Tid for vekkelse
Dyr og riker i Åpenbaringsboken
Når skriften vrangtolkes 
 Med galt manuskript
Tok apostelen Markus feil
Tusenårsriket

 
Artikler
 • Patrick Hamilton
 • Stammen og grenene - del tre
 • Jesu rettferdighet
 • Tid for vekkelse
 • Dyr og riker i Åpenbaringsboken
 • Bibelske kjennetegn på Antikrist
 • Når skriften vrangtolkes
 • Da stormen tok brua
 • Med galt manuskript
 • Tok apostelen Markus feil?
 • Tusenårsriket
 • Faste sider
 • Lest med saksen