Mens Vi Venter

  En katolikks vei mot sannheten

 

I en bokhandel i Jerusalem traff vi Don Esposito. Han hadde et vitnesbyrd å dele som det er vanskelig å glemme. Mye av det han har opplevd, har han skrevet i en av sine bøker, ”The Great Falling Away.” Men vi lar Don selv fortelle:

Jeg vokste opp i en katolsk familie og trodde lenge at bare katolik ker var virkelige kristne, for det fortalte prestene oss. Jeg var hellig overbevist om at Peter var den første pave og at Jesus selv grunnla pavekirken.

Som ungdom var jeg sulten på suksess. 12 år gammel solgte og kjøpte jeg aksjer. 18 år gammel eide jeg mitt eget firma med over 20 ansatte, og jeg hadde kjøpt og betalt et stort hus før jeg fylte 19. Jeg regnet meg for å være en god og pliktoppfyllende katolikk, men var ingen personlig kristen. Jeg levde et hardt og verdslig liv og trodde at medlemsskap i kirken var alt Gud krevde.

Siden livet utviklet seg bra for meg, og jeg tjente mye penger uten å måtte arbeide, fikk jeg god tid til å tenke på eksistensielle ting. Jeg var smart nok til å skjønne at mye av det kirken lærte, ikke stemte med innholdet verken i Bibelen eller historien. Etter hvert gjorde det meg både trist og sint, ikke bare for min egen skyld, men også for min familie og alle mine katolske venner. Jeg følte at vi ble lurt.

Jeg begynte å studere og forske og oppdaget at omtrent alt de hadde lært meg, var løgn og at teologien kom fra hedenske religioner og ubibelske tradisjoner. Jeg fant mye i Guds Ord som sjokkerte meg. Blant annet 5. Mos. 12:30-32, hvor Herren advarer sitt folk mot de hedenske religionene og sier: Vokt deg da, så du ikke lar deg lokke til å følge i deres spor.... Du må ikke spørre etter deres guder og si: Hvordan tjente disse folk sine guder? Slik vil også jeg gjøre! Du skal ikke gjøre som de når du dyrker Herren din Gud. For alt det som er en styggedom for Herren, og som han hater, det gjør de for sine guder.... Alt det jeg befaler dere, skal dere akte vel på å gjøre. Du skal ikke legge noe til og ikke ta noe fra, 5. Mos. 12:30-32.

Jeg forsto at det ikke går an å tilbe den sanne Gud gjennom falsk tro og lære eller ved hjelp av hedenske symboler. På Sinai fjellet lagde folket en kopi av en egyptisk avgud, som de på en symbolsk måte brukte for å tilbe og ære den sanne Gud, som hadde gitt dem friheten. Dette var faktisk en forkastelse av himmelens Gud, og var så motbydelig for Herren at han ønsket å utrydde dem alle. Så alvorlig er religionsblanding. Det er umulig å tilbe Gud gjennom et hedensk idol eller ved en hedensk tradisjon.

Mine studier viste meg senere at Jesus aldeles ikke ble født den 24/25 desember, men at julefeiringen var en tilbedelsesfeiring som hadde eksistert lenge før Jesu tid, og symboliserte fødselen til en avgud. Jesu fødsel ble i det 4. århundre flyttet til den 24/25 dsember, for å gjøre det lettere for hedningene å kalle seg kristne, selv om de fortsatte å feire avguden Mithra på denne datoen.

Etter hvert oppdaget jeg at Bibelens sanne hviledag, sabbaten, den syvende dag i uken, også ble endret til soldagen, nettopp for å lokke hedningene som tilba på solguddagen (søndag.) Bibelen lærer at sabbaten er Guds dag, ikke jødenes dag, og den er et tegn på troskap mot den sanne Gud. Denne tilbedelsesdagen er nedfeldt i Guds ti bud og er det eneste trosbudet i Herrens lov. Hvorfor? Alle kan si at de ikke lyver, stjeler, dreper eller sprer falske vitnesbyrd. De kan også påstå at de ærer sine foreldre, men alle disse budene kan brytes i hjerte uten at noen ser det. Men å helligholde Guds sanne hviledag, kan ingen gjøre uten at det blir et vitnesbyrd for alle å se, for tilbedelse av Herren på hans dag, griper inn i alle aspekter av livet.”

Skulle du ønske å vite mer om alt det spennende Don Esposito har opplevd og oppdaget, kan du skrive etter hans bok; The Great Falling Away. På side 1 i denne boken kan du lese: Denne boken skal ikke selges, men gis bort gratis. Boken er på 164 sider. Don Esposito har begynt en vandring mot Bibelens sannheter, og vil nok etter hvert finne flere gullkorn i Skriften. Kontakt forfatteren: Don Esposito. Post Office Box 832, Carteret N.J. 07008, USA.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 39 (12. årgang) 3/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no