MENS VI VENTER

Nr. 17 . 1. kvartal 1997
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

 Det gamle testamentets og vår tid:

" Ve Israels hyrder, som røkte seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?"

Esek. 34:2 
 "Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr, og ble spredt."
Esek. 34:5 
 "For så sier Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til den."
Esek. 34:11 
 "Derfor sier Herren, Israels GUd, om de hyrder som ikke røkter mitt folk: Dere har spredt mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren."
Jer. 23:2 
 Det nye testamentet og vår tid:

"Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden."

Ap.gj. 20:29 
 "Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange."
Matt. 24:11 
 

Kan djevelen besvare kristnes bønner
Når kristne ledere blir Guds fiender
En pastors bekjennelse
Avlat til belønning
Den udødelige sjelen
Infiltrasjon uten oppgjør
Den "vanskelige" frelsen

 Artikler
 
 • Årelating mot haugianismen
 • Infiltrasjon uten oppgjør
 • Kan djevelen besvare kristnes bønner
 • En pastors bekjennelse
 • Når kristne ledere blir Guds fiender
 • Avlat som belønning
 • Den "udødelige" sjelen
 • 50 kjennetegn på antikrist
 • Den "vanskelige" frelsen
 • Fenomenet Ron Wyatt
 • Dyr og riker i Åpenbaringen, del 5

 •  

  Fortellinger

 • En historie om apostelen Johannes
 • Presten som gråt

 •  

   
   
   

  Faste sider

 • Lest med saksen