Mens Vi Venter

 Fra Korea til Uganda i Hans tjeneste!

Ordsp. 25:25. Som kaldt vann for en trett sjel, slik er gode nyheter fra et land langt borte.

Vår gruppe besto av ti teologistudenter fra Sahmyook Universitetet og en teologi-professor, sammen med en person fra Ajoo Universitetet. Vi var alle med i en evangelisk kampanje ved navn “ShareHIM” (Del Ham), en kampanje som ble avviklet gjennom hele 2006  over hele verden. Hver og en av oss ble talere på forskjellige steder over 16 kvelder og med fokus på 19 sentrale bibelske sannheter. Vi var sammen med andre talere fra USA og Romania. Kampanjen ble holdt 14-29 juli, 2006. De gode nyhetene er at da møteserien var slutt, hadde Gud velsignet den koreanske gruppen ved at 629 mennesker ble døpt. Det var også mange flere som tok dåp etter et student-talerne forlot Kampala.

Jeg ble tildelt en skole ved navn Bulenga Light College. En forsamling på 900 til 1000 mennesker kom hver kveld for å høre budskapet. Det var en stor velsignelse for meg å forkynne Guds Ord, møte studentene der og dele budskapet om Jesu Kristi kjærlighet med dem. Skolen tok godt i mot meg og de kalte meg pastor, selv om jeg bare er en student.

Den andre sabbaten jeg var der, kom en forstander og spurte om jeg ville be for hans datter. Det var to andre erfarne pastorer i Uganda som sto ved siden av meg, men han insisterte på at han ville at jeg skulle be for hans datter. Ikke før vi var samlet i rommet hvor vi skulle be, så ble jeg klar over at hans datter måtte være besatt av en demon. Jeg hadde aldri møtt en demonbesatt i hele mitt liv! Jeg ble først litt skremt, men ba stille til Jesus, av hele mitt hjerte, om at han måtte hjelpe meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men åpnet bibelen til Mark kap. 5, og leste for gruppen historien om da Jesus drev ut en hel legion av demoner. Da jeg var ferdig med å lese, spurte jeg datteren: Tror du virkelig at Jesus kan sette deg fri?” Hun svarte: “Ja, det tror jeg, pastor.” En annen pastor og jeg ba da for henne. Mens vi ba var jeg engstelig for at demonen skulle forårsake problemer. Men problemet kom fra en helt annen kant. Mens vi ba, begynte en kvinne som ba sammen med oss, å riste og det kom merkelige lyder ut av munnen hennes. Etter bønnen fant vi ut at også hun var besatt! Vi brakte henne inn mellom oss og la hendene på henne. Ennå engang ba vi inderlig. Hun ristet framdeles halveis gjennom bønnen, men da vi var ferdig med å be, hadde Jesus satt henne fri fra besettelsen. Gud viste sin mektige kraft som et vitnesbyrd ved å helbrede ikke bare èn men to.
Satan prøvde hele tiden å ødelegge for møtene som gruppene hadde i sine respektive byer. Elektrisiteten forsvant slik at vi ikke kunne bruke våre datamaskiner. Min bærbare pc-adaptor begynte å brenne fire ganger! Hver gang vi forkynte spesielt viktige budskaper, som eksempel Daniels bok kap. 7 og Åpenbaringen kap. 12 og13, opplevde vi alltid Satans angrep og avbrytelser. Men Jesus er sterkere enn djevelen! Gjennom denne kampanjen fikk vi høstet mange sjeler. Og takk til Gud som sørget for at jeg ble invitert som taler, slik at jeg selv kunne være vitne til Den Hellige Ånds arbeid. Gud kan bruke deg også, akkurat som Han brukte meg. La oss gå ut å “Sharee Him” (Dele HAM) med andre.
www.sharehim.org


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no