Mens Vi Venter

 Trekker Gud sin beskyttelse vekk fra de ugudelige?


Over: Engelen fortalte tidligere til Soo om en stor katastrofe som skulle ramme USA i 2005.

 

(En fortsettelse fra tidligere rapporter om Soo)

Vi er oppmerksomme på at en kombinasjon av nåtidens nykristne normløshet og den økumeniske nedtoningen av absolutt sannhet, gjør at Gud selv av mange betraktes som ganske normfri og tilpasset. Men Bibelens uforanderlige Gud tillot seg gjennom historien å benytte både tilbake-trukne privilegier og ulike naturkatastrofer for å vekke opp et sløvt og ulydig folk. Eksempler er plagene i Egypt, Israelfolkets senere nederlag og landflyktighet på grunn av lovbrudd og flørting med hedenske religioner. Alle “forbannelsene” de ble lovet i 5. Mos. kap. 28, ble tillatt av Herren for en hensikt. Han ønsket å frelse dem.

Etter 5 års taushet forteller Soo at engelen som åpenbarte seg for henne, helbredet henne fra kreft og ga henne misjonsoppgaven hun har vært engasjert i siden da, igjen har besøkt henne og gitt et meget alvorlig budskap.

Budskapet var først til og om Australia.
Mange vet at Australia regnes som en av verdens mest liberale nasjoner. Som opprinnelig og i teorien en kristen nasjon, er nå sportsbegivenheter og moralsk liberalisme på mange måter blitt landets nye religion. Hundretusener flokker til sportsarenaene og titusener deltar i de mange homoparadene og strømmer til løssluppen og umoralsk underholdning.

“Hundretusener flokker til sportsarenaene....”

Denne triste utviklingen ble nevnt av engelen og som et resultat, informerte han, vil Herren trekke sin beskyttende hånd fra dette landet, og en rekke naturkatastrofer vil bli resultatet. Hensikten er å vekke opp mennesker som har forlatt Herrens prinsipper. Ikke lenge etter at Soo delte disse budskapene med svært mange over e-mail, traff syklonen Larry Queensland området med enorm styrke og ødela over 80% av bananproduksjonen. Like etter herjet syklonen Glenda øst-kysten med katastrofale konsekvenser. Senere kunne mediene rapportere at den største tørken på 1000 år rammet landet og like etter det leser vi om de enorme skogbrannene, de verste på 70 år. 3000 brannmenn kjempet med å stagge 14 større skogbranner i delstaten Victoria. I kjølvannet av brannene opplevde Australia en slangeinvasjon uten sidestykke, i hus og hager. Flere ble bitt og noen døde.

Dette er saken:
Soophaphone Sirivongsack, også kalt Soo, ble født av vietnamesiske foreldre som bodde i Laos. Da hun var litt over èn måned gammel, døde moren. Ikke lenge etter døde hennes far av kreft. Soo ble adoptert av en buddhist familie. Hennes nye far fortalte Soo om en annen religion, som lærte at det var en Gud i himmelen som sendte sin Sønn til jorden, hvor han døde for menneskenes synd, ble tatt opp til himmelen, men vil komme tilbake igjen for å hente hjem til seg alle som tok imot ham. Soo begynte å kalle denne guden for den andre guden. Da hun var i nød ropte hun i bønn til Ham.

En legeundersøkelse påviste kreft som hadde spredt seg til flere organer. Legen fortalte henne at selv om de opererte, kunne de ikke redde hennes liv. Med finansiell hjelp fra sine nye foreldre, bestemte Soo seg for å dra en tur til Amerika. Soo fikk, før hun skulle besøke USA, besøk av en engel. I mer enn èn time underviste engelen Soo om viktige sannheter fra Guds Ord, og gjentok flere ganger at Jesus elsket henne og ville hjelpe henne. Hun ble der og da helbredet for kreft og har vært frisk siden. Engelen ba henne oppsøke en adventistkirke når hun kom til USA og ble bedt om å ta kontakt med spesielt navngitte adventistforkynnere som hun skulle skrive ned navnene på. Hun ble også instruert om å be disse personene lære henne profetiene i Johannes Åpenbaring, tegnene på endetiden og trengselstiden, betydningen av Matt. kap. 24, viktigheten av Herrens bønn og innholdet i 3. Mosebok kap. 11.

Hvorfor skal alle disse katastrofene ramme oss samtidig?, spurte mange fortvilte australiere. Kanskje budskapene engelen ga Soo er svaret. Vil menneskene på dette kontinentet våkne og la seg advare? Engelen som ved forrige besøk til Soo, advarte i forveien om flomkatastrofen i New Orleans, fortalte også ved siste åpenbaring at den såkalte kristne nasjonen USA er i samme tilstand av moralsk forfall som Australia, og at nye alvorlige naturkatastrofer vil ramme landet for å vekke opp folket. Som troende må vi aldri glemme at Guds aktive beskyttelse er nødvendig til enhver tid. Hvis vi innordner oss etter de normløse ideene Guds motstander introduserer, kan ikke Gud ta vare på oss som han ellers kunne.

Hvordan har det gått med Soo?
I mai 2006 ringte hun sine venner i USA, mens hun var på et kort opphold i Australia. Hun kunne gledestrålende fortelle at hun hadde fått skriftlig tillatelse av regjeringen i Laos til å bygge barnehjem og skole som hun har arbeidet for å kunne etablere. Der vil hun undervise det som hun lærte på helseskolen i USA (Uchee Pines), og ha bibelundervisning på skolen èn time hver morgen. (Uchee Pines er en privat eid og selvstendig helseskole/sanatorium som drives av legfolk tilknyttet adventistbevegelsen.) Året før trykket Soo 3000 kopier av boken “Veien til Kristus”, av E.G.White, som hun hadde oversatt til det lokale språket. Dette ble en test på om hun virkelig fikk tillatelse til å gi ut disse kristne bøkene i Laos. Det viste seg at hun fikk tillatelse til ikke bare å trykke denne boken, men til utgi flere kristne bøker, sangbøker og Bibelen. Soo la igjen sin bibel i Laos slik at pastoren hun samarbeider med kunne ta kopier av den og få den gjenopptrykket.

Soo dro også til buddhisttempelet i byen og delte ut bøker som ble vel mottatt. En dame hun møtte hadde akkurat mistet sin mann og da hun kom til templet og så bøkene Soo delte ut, begynnte hun å gråte. Soo fikk mulighet til å samtale med henne om bibelens budskap.

Soo delte også ut av bøkene på gaten utenfor regjeringsbygningene da en politimann kom bort til henne og spurte hva hun drev på med? Hun fortalte ham det, og han stilte ennå flere spørsmål. Det er flere kirker i byen nå, baptister, Ba`hai og katolske.  Soo forteller at mange av disse menighetene betaler mennesker fra 10-20 dollar hver måned for å komme til kirken hver søndag. Flere mennesker flokker seg derfor rundt disse kirkene. Politimannen spurte henne derfor om hun gikk til kirken på søndagen. Hun svarte nei, men at hun gikk på lørdag, den dagen Gud Skaperen hadde helliget. Hun sa også at hennes menighet ikke betalte noen for å komme i kirken, de kom fordi de ville lære å kjenne sannheten. Soo delte også sitt vitnes-byrd med politimannen om engelen som besøkte henne. Etterpå ba han om å få 20 bøker! Takk Gud.

Menighetsmedlemmene i Laos er for fattige til å kjøpe bøker, derfor har Soo gitt dem hundrevis av bøker som de kan dele ut. De er lykkelige og er godt igang med utdelingen.

28 mennesker som tilhører fjellfolket er nå døpt på grunn av hennes arbeid blant dem. Hun oppfordrer dem til å studere videre og lære mer. Soo har også kommet i kontakt med mange som hadde diabetes i dette området og har gitt dem undervisning  om hvordan de skal leve, hva de skal spise og hva slags mat de skal unngå på grunn av sin sykdom. Mange ville gjerne komme til et livsstilsenter for å lære mer, dersom et slikt tilbud blir realisert. Hun har også gitt livsstilråd til flere som har nyreproblemer, og har benyttet det hun lærte på Uchee Pines. Når barnehjemmet/skolen er ferdigbygd flytter Soo tilbake til Laos for godt.
Hun har siden engelen besøkte henne første gang, utviklet seg til en kunnskapsrik og trofast kristen med frimodighet og arbeidslyst. Alt hun ble bedt om å gjøre av engelen, har hun gjort og resultatene vitner om Guds velsignelse.
(kilde:     www.OmegaProjectMinistries.org)


LAOS grenser til Vietnam, Kina, Thailand, Cambodja og Burma. Landet består mye av fjell-landskap og skoger. Det bor ca 6,3 millioner mennesker her. Gjennomsnitts levealder er kun 56 år. 60% er buddhister. Bare 25 000 av de 6 millionene er registrert som internett brukere, hvilket viser hvor isloert mye av de lokale befolkningsgruppene er i å få tilgang til det brede opplysningsnettet som vi har. Landet er fortsatt et kommunistland.

(The World Fact Book, Laos. For mer informasjon og landet: https://www.cia.gov/cia/publications/)factbook/ )

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no