Mens Vi Venter

Ghana 

Dette var den tredje evangeliske møteserien Thomas var engasjert i på et par år. Tidligere var han i Kenya og Malaysia, nå i Ghana, Afrika. Byen hvor han holdt møtene het Akoasi. 4-500  mennesker kom hver kveld. Alt gikk bra og Gud velsignet. Det var et godt samhold i teamet. Thomas forteller at de hver dag gikk gjennom hovedbudskapene de skulle forkynne i sine respektive byer om kvelden og de ba mye sammen. Etter møtene delte de erfaringer med hverandre. 46 ble døpt i to omganger fra kampanjen hvor Thomas forkynte. Omtrent en uke etter at han kom hjem til Norge igjen, ringte den lokale pastoren og fortalte gledestrålende at han hadde døpt 70 personer til sabbaten etter at den lange møteserien var avsluttet, og at det stadig kom flere og flere som ønsket dåp. Han hadde ikke trodd at møteserien ville gå så bra! De hadde hatt en annen møteserie tidligere som resulterte i 20 døpte. I tillegg hadde et annet kirkesamfunn en kjempekampanje i nabolaget akkurat mens Thomas var der, og pastoren  var redd for at det ble for mange arrangementer på en gang i det lille distriktet. Men nå var han jublende glad og avsluttet telefonsamtalen med å si: “Takk Thomas for at du kom!” (Har du lyst til å være med i den store innhøstningen? Meld deg på nå www.sharehim.org)
 
Pantzy fra Jamaica var kun med som assistent for en amerikansk gruppe fra Indiana konferensen i USA. Da en av legforkynnerne ikke møtte opp, fordi han i siste liten ble forhindret, spurte pastor Folkenberg om ikke hun kunne tale.  Hun kviet seg veldig, men ba mye over det og så at det var en riktig ting å gjøre. Hun var veldig nervøs da hun ikke visste noe om data og Power Point og aldri hadde stått på en talerstol, men hun overlot alt til Gud. Hun talte hver kveld i sitt distrikt og Gud styrket og hjalp. Resultatet ble mellom 30-40 døpte.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no