Mens Vi Venter

  Et sterkt vitnesbyrd

Hvorfor jeg forlot Levende Ord

 

Etter 9 år som medlem, forlot han menigheten Levende Ord i Bergen. Han ga ikke avkall på sitt forhold til Jesus, men følte at han måtte ut av denne menigheten for i det hele tatt å kunne bevare et sundt gudsforhold. Les dette sammendraget fra hans vitnesbyrd.

Jeg tilhører gruppen av avhoppere som ved Guds nåde har bevart troen. Jeg er kristen, og vel så det. Mange er troende når de går inn i trosbevegelsen, men i løpet av disse 9 årene, har jeg sett mange som mistet sin tro i dette miljøet, men også vært vitne til at mange har gått fra å ha en sunn tro, til å bli nervøse personer som lærer å opphøye mennesker og dyrke organisasjonen i stedet for å ære Gud. Jeg betrakter i dag Levende Ord, Oslo kristne senter og lignende forsamlinger, å være sekter som fører mennesker bort fra Gud.

Det som i tillegg til mange opplevelser og erfaringer, ble utslagsgivende for min utmeldelse, var en tale av pastor Colin Urguhart, som også er pastor Envald Flåtens åndelige far, (Flåten er pastor og leder av Levende Ord). Møtet ble holdt på sommerkonferansen 2002. Pastor Urguhart forkynte; Sitat: Dersom noen av dere ansatte her på levende Ord, tror at dere er her for å tjene Gud, tar dere feil, for da burde dere øyeblikkelig si opp deres stilling. Dere er her for å tjene deres pastor.

Jeg ble selv forført til å tro på denne løgnen og vranglæren som er herskende i disse menighetene, nemlig at pastoren er et spesielt utvalgt redskap, hvis arbeid menigheten skal underlegge seg. Pastordyrkelsen i trosbevegelsen er så sentral, at bare den alene skulle være grunn til å skygge unna slike menigheter. Jeg var lenge helt sikker på at dersom noen var uenig eller ga uttrykk for uoverenstemmelser med pastoren, kunne det medføre problemer og forbannelser.

Arrogansen når det gjelder bibelforståelse er skyhøy i trosbevegelsen. Forkynnere hjernevasker sine tilhørere med egne læresetninger og hypoteser som ikke har bibelsk dokumentasjon. Det hele pakkes inn i løfter om velsignelser, legedom og medgang. Ytre staffasje, effekter og show, godt humør og seiersrapporter hører med i pakken.

Trosbevegelsens lære sørger for å knytte sterke psykologiske og sosiale bånd til guruer. Mennesker lar seg underkaste og misbruke i Guds navn. Det som skulle vært en binding til Gud, har blitt en følelsesmessig binding til pastoren og organisasjonen, og som til slutt resulterer i forvirring om Guds Ord. Da er identitetsproblemene blitt et faktum og konsekvensene trer tydelig fram; bl.a. som isolasjon, kynisme, personlighetsforstyrrelser og angst, tilstander som er hverdagen for mange i trosbevegelsen.

Detaljene omkring de psykologiske mekanismene i Levende Ord og trosbevegelsen, er beskrevet i boken; Fanget i Paradis. (Boken er lagt ut på nettsiden: www.villfarelseimenigheten.no).

Les også: Psykiske lidelser i trosbevegelsen


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 40 (13. årgang) 1/2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no