Mens Vi Venter

  ÅGE ÅLEKJÆR SKAPER RØRE I

SVENSK MESSIANSK MILJØ

 

Lederen for Oslo Kristne senter, Åge Åleskjær, blir voldsomt imøtegått av svenske messianske jøder, som opplever at hans teologi er ekstremt ubibelsk. Åleskjær skriver blant annet at judaistene er evangeliets store trussel og mener da jøder som blir kristne og kristne som, lik Jesus, ikke tror at loven er opphevet.

Videre skriver han: “Noen kristne mener Islam er det største trusselen mot evangeliet. Jeg tror de tar feil, for ingen andre religioner har noe å stille opp med i forhold til evangeliet. Da er judaistene en større trussel, ganske enkelt fordi de infiltrerer det kristne miljøet innenfra. Disse judaistena har forgiftet størstedelen av det kristne miljøet over hele verden, i alle kirkesamfunn og bevegelser....Det “lovfrie evangeliet” vant en overlegen seier”. (Apg.
15:10-19.)

Ketriel Blad, som er leder for den messiansk jødiske forsamlingen, svarer den norske pastoren følgene:

Shalom Åge
Den Kristus du omtaler, er ikke den Messias som Moses og profetene skriver om. Du forkynner en falsk Messias. Det er ikke å undres over at mange jøder ikke kjenner igjen sin egen Messias når kristne predikanter forvrenger både loven og evangeliets sannhet ved hjelp av feil-aktige bibeloversettelser og forvirrende tolkninger, og på den måten utbasunerer
løgner de selv tror på. Om din Kristus lærer oss å ikke lyde den Evige, vår Far, som talte til oss i ild på Sinai, da vil vi ikke ha noe med ham å gjøre, for han er ikke vår Messias. Vi jøder kommer aldri til å bøye oss under din falske Kristus.
Bare om den som utgir seg for å vere Messias lærer oss hvordan vi skal forstå

og på en rett måte lyde og følge det vår himmelske Far sa til oss gjennom Moses, da kan vi følge ham. Men da må han oppfylle alle de profetiene i loven og profetene som taler om hva Messias vil gjøre og hvordan han kommer til å være. Men den som utgir seg for å være Messias og som ikke lærer både jøder og andre å leve i samsvar med Guds lov, er en falsk Messias. Og den som hevder å være et sendebud for Messias, men lærer ulydighet mot Guds evige Ord gjennom Moses, er en falsk apostel, en falsk profet og en falsk lærer.

Den Paulus som du Åge forkynner, er en falsk apostel. Den riktige bibelske Paulus, som ikke blir mistolket med løgnaktige ideer og ikke misforstått på grunn av feilaktige oversettelser av Skriften, er en sann apostel. Vi jøder kommer aldri til å ta imot en som forkynner imot himmelens budskap. Den Evige forandrer seg ikke!

I Yeshua Messias Navn anmoder jeg alle jøder og alle kristne som ikke har jødisk bakgrunn, til ikke å følge den falske Kristus som Åge Åleskjær framlegger. Hans forkynnelse leder til forbannelse, for den som lever i lovløshet, som er det samme som å leve i synd, bringer forbannelser over seg og sina barn. La den sanne jødiske Messias Yeshua befri dere fra all synd og lovløshet, slik at dere blir fri fra all forbannelse. Det lovløse evangeliet er ikke noe evangelium, det leder i stedet til slaveri under synden, og hver den som lever i synd, som betyr å praktisere lovløshet, er en slave. Det lovløse evangeliet tilbyr nok frihet, men skaper slaveri under synden og døden.

1 Joh. 3:9-10 kan vi lese: “Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd (d.v.s. lever ikke i lovløshet), for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud. Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror”. Om den Evige kan endre på seg fra en tid til en annen, da er han ikke troverdig.

Åge, tror du virkelig at vi jøder kommer til å kjøpe din billige teologi? De som ikke har jødisk bakgrunn, og som samtidig ikke kjenner Toraen, kan kanske falle for dine løgner, men det finnes veldig mange ikke-jøder som kjenner Israels Gud og som derfor stiller spørsmål ved de mange antisemittiske bibeloversettelsene, og de vil lett gjennomskue din falske lære som forkynner lovløshet. I stedet for å lytte til sannehtens ord i Skriften, har du valgt å tro løgnen. Vend om før det er for sent!                                                                                          

Ketriel Blad fortsetter: Jeg har tidligere skrevet et langt brev til Åge. Jeg fikk dessverre ikke noe svar eller noen reaksjon fra ham. Jeg har hørt Åge sitere Apg. 2:47, som sier at de første troende var godt likt av alt folket, noe som gjorde at mange kom til troen. Det er viktigt å påpeke at disse første troende alle var jøder. Evangeliet ble i første omgang skrevet av og til jøder, siden Messias selv og alle evangelienes og nytestamentets forfattere var messiastroende jøder. Det var disse menneskene som var den første kriste menigheten! Derek Prince bruker å si at om det evangelium vi forkynner ikke passer for jøder, så er det selvfølgelig et falskt evangelium. Det evangelium Åge forkynner, som sier at loven har opphørt og at den troende må skape avstand til jødene, er ikke i harmoni med det evangelium som apostlene forkynte.

(Kilde: Ketriel Blad http://aletheia.se/2008/02/24/de-moderna-judaisterna-artikel-av-age-aleskj% c3%a6r/#comment-7129) 

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 52 (16. årgang) 2 / 2008
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no