Mens Vi Venter

Bibelarkeologireise og bok  

 

Bli med til Iran og Armenia

Noe av det du vil få se og oppleve: Elam og persernes hovedstad Suza, der flere bibelske personer oppholdt seg, slik som Ester, Mordecai og profeten Daniel. Se Daniels grav tatt vare på av jøder i årtusener. Leting etter Edens hage tradisjoner i området og historier om porten med kjerubene. Zarathustra og persernes religiøse opprinnelse i fjellene. Verdens største bevarte ziggurat. Bibelens Eckbatana, medernes hovedstad og stedets for Esters grav. En av de tre vismennenes grav i Urmia. De siste Nestorianerne, den historiske misjonerende menighet i Øst. Mithras mors tempel i Media, Armenias Stonehange og astronomiske observatorium. Verdens eldste sivilisasjon bak Ararat fjell. Inskripsjoner som er fem tusen år gamle og gir oss et innblikk i tiden like etter vannflommen. Mektig natur og kultur og bibelsk historie. Besøk menneskene som bor her mm. Tid: 7 - 21 Juni. Faglig arrangør: Baruk Media reiser, Teknisk arrangør: International Tour. Veiledende pris: 9500,- inklusiv flyreisen, hotell, frokost, transport, inngangspenger og guiding.


Vi minner også om vår tur til Mesopotamia og Noas ark 28 August - 9.september 2005. For mer informasjon kontak oss på telefon eller se www.bibelarkeologi.no


NY BOK om funnet av Noas Ark

Henri Nissen, redaktør i den danske kristne avisen Udfordringen, har skrevet en spennende bok om utallige leteaksjoner etter Noas ark. Boken er rikt illustret med flotte fargebilder og omtaler mange ekspedisjoner, over hundrevis av år, til Araratområdet, inklusiv det siste meget omtalte funwwqalih Bayraktutan, J.Baumgartner, E.Akurgal, Ron Wyatt, Navara m.fl. er intervjuet og/eller omtalt. De geologiske formasjonene og bevisene for en vannflom tas også opp. Boka kan fås kjøpt på enten engelsk eller dansk (lett å lese for normenn også). Bestilles på www.hosianna.dk eller via Mens Vi Venter (adresse og tlf. side 3). Pris kr. 240,-


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 40 (13. årgang) 1/2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no