Mens Vi Venter

Er dette kristendom? 

 

Vi har samme kraft som hekser, sier Benny Hinn.

 

Denne artikkelen består hovedsaklig av korte sitater.

Ingen av oss er gitt oppgaven å dømme noen. Alle troende er imidlertid invitert til å kjenne Skriften, slik at de selv kan oppdage og bedømme om lære og forkynnelse er bibelsk. Samtidig er alle troende gitt oppgaven å lede andre fra falsk lære til Bibelens sannheter. Profetene, Jesus selv og alle apostlene søkte å hjelpe mennesker fra det falske til det sanne, ved å identifisere både sannhet og villfarelse. Det samme må dagens troende også gjøre, fordi Bibelen forteller at i endetiden vil kristenheten oversvømmes av falske profeter med ubibelsk forkynnelse. Gud har ikke sendt dem.

Enkelte av sitatene du vil lese her, har vi nevnt tidligere i MVV, men denne gangen er de hentet fra heftet Fokus på Trosbevegelsen, av Fred V. Hjortland, adr. Svartholvn. 38, 1404 Siggerud. Sitatene er fra litteraturen eller talene til meget kjente trosbevegelsesforkynnere, bl.a. Kenneth E. Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Morris Cerullo, Robert Schuller, Ulf Ekman, Åge Åleskjær, Paul Crouch, Fred Price, John Avanzini, Robert Tilton. Les sitatene og still deg selv spørsmålet, er dette Jesu lære? Vi inkluderer disse uttalelsene, sammen med en appell til pastorene som er sitert, og til alle som har lyttet til deres forkynnelse.La oss vende tilbake til Bibelens sanne evangelium! Jesus kommer snart igjen, og vi må ikke la satan forføre oss med en lære som ødelegger frelseserfaringen. Bibelen er kilden til all sannhet, ikke gnostiske og okkulte ideer som enkelte har innført i det kristne budskapet.

· Satan vant over Jesus på korset og tok hans ånd til helvetes mørke regioner. (Kenneth Copeland, Holy Bible Reference Edition, 1991, s.129.)

· Da Jesus døde, ble han ett med Satan . (Benny Hinn på TBN, 15. Des. 1990.)

· Gud... er et vesen som måler ca. 1.80-1.90 i høyden, som veier noe i nærheten av 100 kg. Og som har en avstand mellom tommel og lillefinger på ca. 23 cm. (Kenneth Copeland i; Spirit, Soul and Body, side 1.)

· Gud er på utsiden og kikker inn. Gud har ingen lovlig adgang til jorden. Den tilhører ham ikke . (Kenneth Copeland, The Image of God in You, 3. tape #01-4404, side 1.)

· Du er like mye inkarnasjon av Gud som Jesus Kristus var det, (Kenyon, The Father and his family s. 100 og Hagin, Word of Faith, des. 1980 s. 14.)

· Enhver kristen er gud , Copeland, Force of love, tape #02-0028.)

· Du har ikke en Gud inne i deg, du er en! (samme.)

· Jesus er ikke lenger Guds enbårne Sønn , (Copeland, Now we are in Christ Jesus, s. 24.)

· Kristne er små guder , (Benny Hinn, TBN, nov. 1990.)

· Vi er små messiaser. Vi er alt Jesus noen gang var , (Benny Hinn, Quotes for third wave leaders, s. 30.)

· Gud må få tillatelse til å virke på jorden på vegne av mennesker.... Ja, du har kontrollen! Så hvis du har kontrollen, hvem er det som ikke lenger har den? Gud. (Fred K.C. Price, sitert i artikkelen; Church at the crossroads.)

· Hele Guds hensikt var å reprodusere seg selv… du ser ikke på Morris Cerullo, du ser på Gud, du ser på Jesus , (Morris Cerullo, The end time manifestations of the sons of God, tape 1, side 2.)

· Jeg er en liten gud. Bort med dere, alle kritikere! (Paul Crouch, TBN president. Praise the Lord-program på TBN, 7, juli 1986.)

· Jesus og hans disipler var rike, bare rike mennesker kunne ta seg fri I 3.5 år. (Fred Price, Ever Increasing Faith, tape recorded 23/11-1990.)

· Jesus hadde et flott hus, et stort hus. Jesus brukte skreddersydde klær. (John Avanzini, TBN, 15/9-88 og 20/1-91.)

· Å være fattig er synd . (Robert Tilton, Success in Life, recorded 2/12-1990.)

· Bibelen sier at Han har etterlatt oss et eksempel slik at vi skulle følge I hans fotspor. Det er derfor jeg kjører en Rolls Royce. Jeg følger i Jesu fotspor. (Fred Price, An Examination of the Word-Faith Movement, Richard J. Vincent, 1991.)

· Be til deg selv, for jeg er i ditt selv og du er i mitt selv , (Copeland, Believers Voice of Victory, febr. 1987, s. 9.)

· De som ber Gud om å gjøre noe med Djevelen, kaster bort tiden... dersom de troende ikke gjør noe med djevelen, så vil ingen ting bli gjort, (Hagin, Den troendes autoritet, s. 19.)

· Å bruke ordene ”hvis det er din vilje” er ødeleggende for den sanne tro. (Benny Hinn, The Facts of the Faith Movement, Harvest House Publishers, 1993, s. 22-23.)

· Vi kristne har kraft i vår munn til å helbrede eller drepe, akkurat som heksene har det, (Benny Hinn, Quotes from third wave leaders, side 30.)

· Adam... fløy ut i verdensrommet... med en tanke kunne han være på månen. Adam kunne svømme under vann og puste som en fisk. Adam gikk på vannet , (Benny Hinn, TBN, 2/4-1991.)

· Jeg tror ikke noe er blitt gjort i Kristi navn og under kristendommens banner som har vist seg mer destruktivt for den menneskelige personlighet og derfor i motsetning til vårt evangeliske oppdrag, enn den rå, besynderlige og ukristelige strategi som går ut på å gjøre mennesker klar over deres fortapte og syndfulle stilling, (Robert Schuller, en av hovedtalerne under kirkevekstkonferansen i Oslo mai 1994.)

· Jeg vet at det er mange som blir nervøse når vi roper, hopper og skriker. Men dersom min Gud i himmelen brøler, da har jeg også tenkt å brøle, (Ulf Ekman, Herren er en stridsmann, s. 126 og s. 116. Han forteller på s. 117 at han lærte å be slik i Tulsa, dvs. be i timesvis uten å bruke fornuft og tanke, ingen bønnemner, bare lyder.)

Observasjoner:

Åge Åleskjær kaller Tulsa (der hvor Hagin m.fl. holdt til) for kristenhetens hovedstad. (Sagt på seminar om trosbevegelsen, 24/25 april 1998.)

Hagins bøker utgjør hovedlitteraturen på bibelskolen til Åge Åleskjær. Det advares ikke mot Hagin, men han løftes i stedet opp som den store profet og bibellærer. Av de 32 bøkene som var pensum i 1994, var 16 skrevet av Hagin.

Spørsmålet om han (Åge Åleskjær) ikke har hatt noen motforestillinger til det som er lært her (hos Kenneth Hagin), besvarer han med et meget klart nei. (Vårt Land. 1/6-85.)

Les også: Bønn i en trosmenighet på østlandet


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 39 (12. årgang) 3/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no