Mens Vi Venter

  Snart tar Gud over kontrollen

av John Berglund

Lengter du av og til – eller ofte, etter at Gud skal opprette sitt rike? Hvis vi velger å gjemme oss bort, leve godt beskyttet, har gode venner, er sunne og friske med brukbar økonomi, holder oss unna alt det vonde i en syndig verden, og skrur av TV’en når nyhetene kommer, så kan vel denne forfalne kloden, ødelagt av 6000 år med synd, likevel framstå som et brukbart oppholdssted.

Av John Berglund

Men hvis vi beveger oss ut i frontlinjen, hvor det er åndskamp og hvor djevelen fryder seg med å ødelegge mennesker, da begynner vi fort å lengte etter noe nytt og bedre.

Det er flere som tar sitt eget liv hvert år, enn det er dødsfall i trafikken. I tillegg er psykososiale konflikter på jobb eller i familie, årsak til over halvparten av alle sykemeldinger. Det er utrolig mange som har det veldig vondt. Og det er nok flere enn du er oppmerksom på, som lengter etter alternativet, men de vet bare ikke hvor de kan finne det, for det er ingen som forteller dem det.

"Rapporten var på 16 korte spaltelinjer..."

Jeg så en kommentar i en avis mens det var EM i fotball i sommer. Det gjaldt et ganske lite afrikansk land. Tilstanden for befolkningen hadde vært ille i flere måneder, og lokale observatører rapporterte at ca. 100.000 alt var døde. Hvis ikke det internasjonale samfunnet reagerte øyeblikkelig, sto det, ville 1 million mennesker ha dødd innen 4 uker. Rapporten var på 16 korte spaltelinjer. Altså 1 million mennesker, noen flytimer fra Skandinavia.

Deretter fulgte 11 sider i avisen med sportsnyheter, hvor vi fikk vite resultatet av at en håndfull menn løp som gale etter en rund lærkule, og var så flinke til det, at noen av dem tjente like mange kroner hver uke som det døde mennesker i nevnte Afrikanske land. Hvis vi løfter øynene, legger merke til sammenheng og konsekvenser, og i tillegg ikke er fornøyd med å sammenligne oss med krypdyr og insekter, kan vi konkludere med at vi lever i en gal verden som er ødelagt av synd.

Men vi har grunn til å tro at det er vondest for Gud selv, for han har mistet det kjæreste han eide. Og gjett hvem det er? Tidlig i sommer rapporterte avisene historien om ei lita jente på 8 år, som hadde gått seg vill i fjellet. Det var kaldt, hun var dårlig kledd og foreldrene var livredde. Hundrevis av letemannskaper stilte opp en hel dag og en hel natt, med hunder og helikoptere. Til slutt var mange ved å gi opp. Budskapet kom, at det er for sent, hun kunne simpelt hen ikke være i live. I ett av helikoptrene sa redningsmannen til piloten. Ett sted der nede er hun, vær så snill, ta en runde til. Det gjorde de, og plutselig så de en liten rød flekk mellom steinene, og hun ble reddet, nedkjølt og redd, men i live.

Ta en runde til. Gjør et nytt forsøk. Det er ennå noen der nede som kan reddes. Det er Guds holdning, er det ikke? Hva sa Jesus? Slik skal det være større glede i himmelen over èn synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse, Luk. 15:7.

Slik ser det ut fra Guds ståsted. Hva med oss? Har vi kontakt med noe av den samme nøden og gløden, for å fortelle mennesker om Guds rike, hvor alt vil bli annerledes?

Mennesker har gjort en rekke tapre forsøk på å etablere og videreføre et politisk og sosialt samfunn som fungerer. Nimrod prøvde og det samme gjorde konger, despoter, herskere, keisere og religiøse ledere gjennom tusener av år. Både Nero, Stalin, Hitler og Pol Pot er eksempler. De trodde alle at de hadde oppskriften for et rike med fred og kontroll.

“Slik skal det være større glede i himmelen over èn synder som omvender seg.” Det var som å få barnet på nytt, sa en glad far da hans lille 8-åring ble funnet i fjellet etter intens leting tidligere i år.
Foto: arrangert. TAGNET.

Egentlig er det ikke vanskelig å lage et system hvor det tilsynelatende er fred og harmoni. Det er klart at Gud også kunne klart det, når mennesker flere ganger, ulike steder, i perioder i hvert fall, har vært like ved å få det til. Du utpeker et råd eller en komitè som lager et sett med lover alle skal følge, for å få lov til å være i systemet. Det må nødvendigvis inkludere alt. Selvfølgelig er det vrient å styre tanker, men det går vel an det også, for dem som vil og kan manipulere og praktisere hjernevask. Du kan ha regler for hva den gemene hop kan si, mene, gjøre og ikke gjøre. Deretter lager du deg et kontrollsystem, slik at alt som sies og gjøres blir overvåket, og du produserer nye lover som tillater at du bare fjerner enhver som bryter systemet. Da har du fred, enhet og ikke minst kontroll. Det har vært prøvd mange steder, og det fungerer rimelig bra – en stund.

Det kan også gjøres i mindre målestokk, som i en menighet. Personer med psykopatiske trekk prøver det ofte. Det hindrer at medlemmer tenker selv, studerer selv og finner ut av ting på egenhånd. Man mister lett kontroll av slikt. Alle kan fortelles hva de skal tro og mene, og det fungerer best om man har en lokal profet som er systemlojal og som erklæres å være Guds talerør til alle.

"Det hidrer at medlemmer tenker selv..."


Skulle noen, mot all sunn fornuft, bryte systemet, kan de stemples som besatt av en kritikerånd eller informeres om at de motarbeider Gud, vil gå fortapt og kommer til å brenne i helvete i all evighet. Slikt virker som regel motiverende, for det er ikke så mange som kan tenke seg å ha det slik. Gir de seg ikke da heller, kan de bare kastes ut av menigheten, og ingen behøver å ha mer kontakt med dem.

Det er ikke vanskelig å skape et kontrollrike, og mange nok vil oppleve det som et fredsrike. Ingen er uenige med toppen av hierarkiet, for da går det dem ille. Ulempen med et slikt system er selvfølgelig at den dominerende motivasjonen er frykt. Men det merkes ikke hvis alle går med maske, smiler glatt når de skal og sier ja og nei når det er forventet.
I enda mindre målestokk kan personer med psykopatiske trekk få til den samme i en familiesituasjon. Trusler, vold, forhør, mistenksomhet, psykisk terror, fratagelse av pass og penger og nedbrytning av personens verdiopplevelse og selvrespekt, gjør jobben ganske effektivt. Alle går på tærne og alt er forutsigbart.

Gud kunne gjort det samme, da Lucifer startet opprøret i himmelen, men siden Gud, i hvert fall for troende som ikke har akseptert den hedenske læren om et evig brennende pinested, ikke er belemret med psykopatiske tendenser, gjorde han ikke det. Han tillot opprøret og lar alle få se hva det leder til. Og nå har vi sett det, og vi lengter etter at Gud skal ta over og vi er blitt grundig vaksinert mot djevelens ideologi, er vi ikke?
Gud har helt fra begynnelsen tilbudt oss mennesker både en oppskrift og en plan, som kan skape og bevare fred og enhet sammen med den individuelle friheten alle ønsker. Fred og frihet uten tvang og makt. Alt er å finne i brukermanualen for mennesket skapt i Guds bilde, Bibelen.

* * *


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 38 (12. årgang) 2/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no