Sions vises protokoller

Av Elin Haugvik Berglund

I 1905 kom denne protokollen som et appendiks til en større bok som var skrevet tre år tidligere. I 1911 ble trykksaken publisert som et selvstendig hefte. Forfatteren som skrev boka protokollen var vedlagt, var russeren Sergei Nilus. Han var en streng ortodoks kristen, som skrev en bok om at tiden nærmet seg verdens ende og at antikrist snart kunne ventes på arenaen. Jødene som et folk, spekulerte Nilus i sin bok, ville da ta over hele verden og plassere antikrist på tronen.

Mange kristne, selv i dag, tror faktisk at antikrist vil komme fra jødene. Men denne teorien passer ikke med hva Bibelen lærer. Kjennetegnene på antikrist, må selvfølgelig stemme 100% med Skriftens utleggelse, ellers tar jo Guds Ord feil. Jøder har f.eks. ikke noe problem med å tro at Jesus kom i kjød, han var jo et menneske. Antikrist og systemet han står for, skal nemlig ikke tro det. Antikrist skal videre utrope seg selv til å være i Guds sted, en idè som bryter voldsomt med jødisk religion og tenkning, og hvis noen skulle nære slike tanker, ville det bli betraktet som blasfemi.

I 2. Tess. skriver Paulus om et frafall fra læren, og at dette frafallet etter hvert vil åpenbare antikrist. Et slikt frafall må nødvendigvis skje vekk fra det Paulus forkynte å være rett der og da, noe som ville bety et avvik fra den kristne sunne troen og læren. Dette falske skulle videre komme inn i menighetene! Jøder omtales aldri i Bibelen som forløpere for en antikrist. Jøder har ikke drept kristne for fote opp igjennom historien, for det er også et av antikrists kjennetegn. Det er tvert i mot jødene som er blitt forfulgt og myrdet i milliontall. Ve dem denne forfølgelsen kommer fra, sa Jesus. Det er farlig å havne på den gale siden.

Russeren Nilus tok opp sin ortodokse arv fra den bysantiske kristendommen. Bysants var det første riket som lovfestet jødeforfølgelse. Konstantin den store gjorde jødene til annen rangs borgere, og forbød ekteskap mellom jøder og kristne og mot enhver konvertering til jødedommen. Keiser Justinian fortsatte denne antisemittismen, ved å lovfeste at en jøde ikke kunne vitne i retten mot en ortodoks kristen. Jødene som fortsatt bodde i Judea, ble utsatt for grusomme forfølgelser under det bysantiske åket. I år 553 ble det forbud mot å lese fra Torah (Mosebøkene) på hebraisk! Justinian oppfordret de kristne til å ødelegge synagoger og jødiske hjem. Og det var forbud mot å si Shma; Hør Israels Gud, Herren er èn. Her ville til og med Jesus selv fått problemer.
Siden Han også siterte Shma Mark.28:29.
Straffen for enhver overtredelse av disse absurde og diskriminerende lovene, kunne være fysisk avstraffelse, fratagelse av eiendom eller det å sendes i eksil. Jødene ble regnet for å være fiender av Kristus og derfor av ortodoks kristendom. Det samme ble de som levde etter jødisk praksis. I en bok skrevet av Belisarius sekretær, (Belisarius var Justinians general), som han kaller Den hemmelige historien, forteller han om keiser Justinians grusomheter. Boka ble naturlig nok, av frykt for represalier, ikke utgitt før etter keiserens død.

Det lille vedlegget til Nilus bok, altså Sions vises protokoller, ble så populær i den antisemittiske ortodokse kirken, at den faktisk ble lest opp i alle Moskvas kirker, og jødehatet ble pisket opp av prestestanden. De første 10 årene av 1900 tallet, døde ca.100.000 jøder i Russland, som direkte følge av gjenoppblusset jødehat. Jødene ble nå anklaget for å stå bak alle kriger og konflikter i verden. Men hvem er det Bibelen sier skal være ansvarlig for dette? I Åp. 18:24, blir endetidens Babylon den store, kvinnen som sitter på de syv fjell, gjort ansvarlig.

For å oppfylle skriftstedet som sa at antikrist skulle bli mettet med blod av de hellige, måtte jødenes forfølgere ty til mange løgnhistorier, for eksempel om ritualmord på kristne småbarn hver påske. En lignende historie ble produsert i Australia for noen år tilbake, da en fortvilet mor mistet sitt spebarn ved Ayers Rock. Det ble sagt at hun hadde ofret barnet sitt. Halve Australia trodde løgnen, og kvinnen ble dømt og fengslet. Beviset på hva som virkelig hadde skjedd, ble funnet fire år senere, i form av en blodig sparkebukse ved hulen til en Dingo, (en villhund).


Det er skremmende hvor lett løgner blir trodd uten et fnugg av bevis. Nei det er nok andre som er blitt mette på blod av de hellige. Drapet på ca. 50 millioner annerledes troende gjennom middelalderens mørke, må nok en frafallen kristen kirke påta seg ansvaret for, den må også finne seg i å ha oppfylt samtlige av Bibelens mellom 40-50 kjennetegn på antikrist.
Har jødene hatt herredømme på jorden noen gang? En og annen jøde har nok hatt stor innflytelse, men det er ikke å ha globalt herredømme! Noen sier at det er jødene som i dag har makt over omtrent alle regjeringer og alle media. Da er det litt pussig at de har så laber støtte i FN, og i omtrent alle verdens aviser. Land og aviser som støtter Israel, kan snart telles på èn hånd.

Hva var de kristnes oppgave? Å drepe og forfølge jøder? Hvor står det i Skriften? I min Bibel står det at vi skal elske dem og at vi ikke skal bli ferdige med byene i Judea før han kommer. Kankje det heller er fra systemene som gjennom historien har vært mest flittige til å forfølge jødene, at antikrist har sine røtter?

Tilbake til Sions vises protokoller. Dersom Nilus selv ikke skrev appendikset til sin bok, hvor hadde han da fått det fra? Selv sa han at han hadde fått det fra en person som hadde stjålet det fra et sionistisk arkiv i Paris. Det skulle stamme fra en sionistisk kongress i Sveits i 1897. Men i motsetning til Russland, var Sveits et åpent land, og hele denne omtalte kongressen, hadde vært offentlig og åpen for alle og alle dokumenter ble publisert!

Nilus begynnte selv å tvile. Til en venn sa han at selv om protokollene viste seg å være falske, så ville han likevel publisere dem. Som argument brukte han Bileams esel. Hvis Gud legger sannhetens forkynnelse i munnen på et esel, så kan han sikkert også legge den i en løgnaktig munn. (Art. publisert i 1921). Litt av et argument for å publisere løgn, er det ikke?

Så langt om hvor protokollen ikke kom fra. Men hvor kom den da fra? Dette kom journalisten Phillip Graves på sporet av i 1917. En russer som hadde flyttet til Istanbul etter revolusjonen, viste ham en fransk bok han eide. Den hadde han kjøpt av en offiser i Tsarens hemmelige politi. Det viste seg at 60 % av innholdet i de vises protokoller, var regelrett avskrift av denne franske romanen.

Men hva dreier den franske romanen seg egentlig om? Joly, som skrev den, var en kristen som opplevde at Napoleon III var i ferd med å gjeninnføre tvang og katolsk maktgrep i det nå frigjorte Frankrike. Han startet praksisen med å sende politiske motstandere og kriminelle til den såkalte Djeveløya, og han gjeninnsatte paven i Vatikanstaten. Men Napoleon nøyde seg ikke med det, han blandet seg opp i alle riker og konflikter. Boka handlet rett og slett om hvordan Napoleon III dominerte, herjet og erobret. Slik ble en beskrivelse av hvordan Napoleons overgrep for å underkue sitt eget folk, omskrevet til en bok om hvordan jødene ville underkue alle folk på jorden!

Men hva med de øvrige ca. 40 % av Sions vises protokoller? Hvor kommer dette materialet fra? Den kan tilskrives en tysk antijødisk forfatter ved navn Hermana Goedsche. I 1868 publiserte han en roman som het Biarnitz. Ett av kapitlene het: På den jødiske kirkegården i Praha. Her beskrives et nattlig møte mellom representanter fra alle Israels 12 stammer, (det er ganske godt gjort å finne ut hvem de er og hvor de er. Universitetet i Tel Aviv leter fortsatt). Oppramsningen av disse representanters mål fra denne romanen, er helt identisk med resten av Sions vises protokoller. Ideen er at til slutt skal hele verden være under jødens Gud, som er Gullkalven!

På denne tiden i Tyskland, var det som i Russland 40 år senere, en debatt om menneskers frihet og like rettigheter. På begge steder ble det aktivt kjempet med løgn og propaganda, for å hindre at jøder skulle få del i denne friheten. Kapitlet om kirkegården i Praha, ble senere publisert som et eget hefte, men nå handlet det plutselig om en konferanse mellom jødiske ledere. Skriftet ble nå kjent under tittelen: Rabbinerens tale. Dette var i 1882. Fire år senere forelå den russiske oversettelsen med tittelen: Jødene, verdens herskere. Det var starten til en masseforfølgelse av jøder i Russland. Kildene var altså blandingen av et diktet kapittel fra en antijødisk roman, og en beskrivelse av Napoleons undertrykkelse.

Jødenes maktovertakelse skulle, ifølge romanen, skje gjennom frimurerne og Illuminati. Da glemmer man helt at frimureriet er fullstendig antijødisk, og at i flere land har det ikke engang vært mulig for jøder å bli medlemmer. At en og annen jøde senere skulle ha sluppet inn, er ganske langt fra å si at de styrer organisasjonen. Disse systemene er en arv fra korstogtiden, tempelriddere og hemmelige katolske organisasjoner, som verden har sett mye av gjennom tidene. Det er vanskelig å finne noe som har vært mer antijødisk.

Selvfølgelig har jøder, som mange andre, innflytelse ulike steder. Det skulle da bare mangle. Der hvor de ikke ble undertrykt og myrdet, har kreativitet, hardt arbeid og høy utdanning gitt resultater. Jødene er flinke og har alltid vært et hardt arbeidende folk, og de har markert seg både innen kunst og forskning. Jødene er også kjent for å være et frihetselskende folk, som både oppmuntrer til og setter pris på selvstendig tenkning. Et jødisk ordtak sier at der det er to jøder, er det alltid minst tre meninger.
Men vi ser jo at Sions vises protokoller går i oppfyllelse, sier noen, og det er det eneste bevis vi trenger! Hvis hendelser fra romanene alt nevnt går i oppfyllelse, hvem kjenner da kreftene som står bak? Kanskje han som Bibelen kaller løgnens far? At han var motivatøren bak historiens jødeforfølgelser, er det lett å anta. Han har alltid hatet Skriftens folk. Blir det ikke da problematisk, at Guds motstander får den beste hjelpen fra mennesker som er tilsluttet kristne bevegelser, som for eksempel de ortodokse og katolske kirkene, som har vært sentrale i jødeforfølgelse ned gjennom historien?
Det hele blir enda mer alvorlig, når vi i tillegg kjenner til at det er protestantiske kristne, som også i vår tid er sentrale i å spre omtalte løgnpropaganda. Vår appell er: La ikke historien gjenta seg! Pass deg så det ikke blir du som formidler holdninger som leder ustabile mennesker til å bli medskyldige i forfølgelse og undertrykkelse. Ve dem forfølgelsen kommer fra

(Kilder: James Parkers: The conflict of the Church and the Synagoge. A study of the origin of antisemetism. Gøran Larsson: Den størsta løgnen. John J.Norwich: Bysants historie.)

For å vise situasjonen i Russland like før Sions vises protokoller kom ut, har vi sakset fra et skandinavnisk medlemsblad fra 1890:

Den virkelig grunn til at keiseren ikke forhindrer protestantenes forfølgelse i sitt rike, er at han ikke tør å oppildne kreftene. I hans herredømmes nåværende tilstand, er den greske kirke den eneste store makt , som han tør stole på. Prestestanden har stått keiseren bi hittil som en mann, men dersom han gjorde prestene til sine fiender ved å gjøre dem i mot og vise fordragelighet mot dissenterne, så ville han miste sine venner.
Keiseren ville gjerne for sin egen del vise fordragelighet, dersom han var i stand til det, men den sørgelige politiske tilstand tvinger han til å se igjennom fingrene med den forfølgelse, som påføres av presteskapet.
1 januar 1870.

Den russiske kirkes forfølgelser: Den russiske ortodokse kirke vedblir ennå i overstemmelse med sine prinsipper å utrydde annerledes tenkende. Angående dette leste vi i et blad: Underberetninger fra Petersburg omtaler at to lutherske prester til er blitt fengslet i Østersjøprovinsene. I sannhet synes regjeringen å gå fram i disse provinser med større iver enn noensinne før. Flere lutherske prester ble med sine familier forviste til indre deler av Russland.
15 januar 1870.

Gjæringen i Russland: Studentbevegelsen vedvarer tross den voldsomme brutalitet hvori den søkes undertrykt. Flere fengsler i Petersburg er bokstavelig fyllt med studerende ungdom, og studenter i hundrevis er sendt bort til fjerne egne. Mange professorer, deriblant den berømte Mendelieff, har taget sin avskjed fordi de sympatiserer med studentenes opptreden. Mange tegn tyder på at Russland står på randen av en omveltning.
15 april 1890.

Like før morgengudstjenesten mottok vi den sørgelige etterretning at bror Stein i Russland var blitt kastet i fengsel for sannhetens skyld. En høytidelig og alvorsfull følelse kom over oss alle, og vi følte at vi måtte forene oss i inderlig bønn til Gud for ham.
1 august 1890.

I følge telegram fra Petersburg er de evangeliske misjonærers virksomhet i Russland blitt forbudt under straff om øyeblikkelig utvisning
15 august 1890.

270.000 jøder skal være utvist fra Russland i Alexander IIIs regjeringstid. De fleste har tatt veien til Amerika.
1 desember 1890.

Kopperepidemien i Petersburg. For øyeblikket herjer det en omfattende kopperepidemi i Petersburg. Det er over 6000 som er angrepet av sykdommen og to hospitaler er blitt innrettet til behandling av kopperpasienter alene.
1 desember 1890.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no