The passion of the Christ av Elin Haugvik Berglund

Filmen “the passion of Christ” er større enn Ringenes Herre
Den er nå så etterspurt at den slår Ringenes Herre når det gjelder antall filmkopier.
Filmen får USA-premiere i 2800 kinoer den 25 februar (I Norge den 26 mars).
Filmen skildrer Jesu siste timer og har blitt sterkt kritisert fordi den er antisemittisk og fordi den er svært blodig og voldelig. (Aftenposten den 2.3.2004)

Mel Gibsons far benekter Holocoust
En av de store bølger filmen har skapt, er anklagen om antisemittisme. Da far til Mel Gibson blandet seg in i debatten, ble ikke saken bedre. Faren til skuespilleren Mel Gibson sier nemlig at nazistenes jøde-utryddelse er sterkt overdrevet. Uttalelsen til en radiostasjon i New York, bidrar til en kraftig økning i kontroversene rundt Gibsons nye film. “Alt er kanskje ikke diktet opp, men mesteparten er det” sa Hutton Gibson til radiostasjonen WSNR, og argumenterte med at det angivelig ikke er mulig å utrydde så mange. Argumentene hans er klassiske hos nynasister og andre som forsøker å endre oppfatningen av hva som skjedde under annen verdenskrig. Mel Gibsons far tilhører en fundamentalistisk katolsk gruppe som tidligere er kritisert for sine antisemittiske standpunkter, men han benekter selv at han er antisemitt.
(Aftenposten 2.3.2004)


Kan virkelig Guds Ånd ha ledet under innspillingen av denne filmen?
Det påstår regissøren og produsenten selv. Mel Gibson sier at han opplevde Den Hellige Ånds ledelse da han laget sin kontroversielle film. Skuespilleren er en engasjert katolikk. Den Hellige Ånd jobbet gjennom meg da jeg lagde denne filmen, jeg var bare et redskap, er hans påstand.

Eller er det et enormt bedrag?
Men hvor har Mel Gibson hentet sitt manus? Det har han hentet hos en kvinne som i disse dager ventes å bli helgen-kåret av paven. Hun heter Anne Cathrine Emmerich og levde mot slutten av 17 hundre tallet i Tyskland. Fra hennes bok; The dolorous passion of our Lord Jesus Christ, innrømmer Mel Gibson at han har hentet ide, inspirasjon og manuskriptets innhold.. Hvem var hun? Det er ikke vanskelig å finne ut, når man går inn på de mange katolske internettsider som beskriver hennes liv.

Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under 2.Tess.2:9.
* Hun svevde i luften, (levitasjon, kjent i New Age, ukjent i Bibelen)
* Hun hevdet å ha visjoner og åpenbaringer, som ofte viste seg ikke å være korrekte. Hun advarte selv mot å akseptere dem som evangeliske sannheter! Intet menneske er 100 %, var hennes budskap. Men hvis hennes påstand var sann, nemlig at dette hadde Gud vist henne, burde det jo være korrekt!
* Hun stadfestet katolske dogmer. Mens hun ennå var barn, fikk hun se de lidende mennesker som lå i skjærsilden.
* Hun så lys som skinte fra helgeners relikvier osv.
* Hun opplevde stigmatisme. Hun blødde nesten hver fredag og hadde utrolig sterke smerter, særlig fra sårhull etter tornekronen. Ved flere anledninger var smertene så sterke at hun svimte av. Ved kveldstid blødde det slik fra sårene i hodet at bandasjene var gjennomvåte av blod, og det rant nedover ansiktet hennes.

Hun forteller selv at det hele begynnte i en jesuittkirke (slik får hun gitt dem anerkjennelse). Der var hun i bønn med et krusifiks i hånden da hun så en ung mann kledd i lys. Han kom mot henne fra alteret hvor det hellige sakramentet lå (slik gir hun den katolske messen annerkjennelse) og ba henne velge mellom blomster og torner. Hun valgte tornene og han plasserte dem på hodet hennes og hun presset dem ned med begge hender. Neste dag var pannen svulmet opp, sier hun, og jeg led forferdelig. Dette skjedde i 1798. Disse smertene og hevelsene kom ofte tilbake og noen ganger varte de hele dager og netter. Smertene og blødningene varte resten av hennes liv. Hun hadde også et blødende sår i form av et kors rett over hjertet og hun blødde fra sår på hender og føtter.

Hvert år den 3 mars, fikk hun spesielle blødninger. Det var datoen da st. Helena fant Jesu kors, det største av alle katolske relikvier. Hun fikk også en visjon om dette funnet, og så seg selv ligge i utgravningene nær korset. Opplysningene om denne hendelsen forteller: Mye blod kom den morgenen fra hennes hode og fra siden, og om kvelden fra hennes hender og føtter, og hun fikk det inntrykket at dette var et bevis på at korset virklig var Jesu kors og at hennes blod bekreftet dets identitet.

"Hvert år den 3. mars fikk hun spesielle blødninger. Det var datoen da st. Helena fant "Jesu kors", det største av alle katolske relikvier."

Hun hadde ofte besøk av helgener og jomfru Maria, (som blir kalt himmeldronningen i rapporten skrevet om Anne Cathrine Emmerich ). Når Maria kom hadde hun det guddommelige barnet med seg! Dette er ukjent i Guds Ord. Da Jesus fikk himmelsk besøk på forklarelsens berg, var det av to av tre som er unntaket i Guds Ord, nemlig Elia som ble tatt til himmelen uten å dø og Moses som Bibelen sier fikk en spesiel oppstandelse. Såkalte helgener er døde mennesker og skal stå opp ved tidenes ende. Å ha kontakt med disse er forbudt i Guds Ord.

* Anne Cathrine Emmerich foretrakk latinsk messe framfor forkynnelse på tysk.
* I Flere år, sies det, overlevde hun visstnok på bare vann og nattverdsbrød.
* Hun følte Guds nærvær under den katolske nattverden, så relikviene skinne som lys, og hun gjenkjente helgener som svevde over dem.
* Hun ble etter sigende konstant plaget av djevelen, som kom til henne som en svart hund. Han skremte henne med fryktelige lyder og åpenbaringer og fysiske slag. Når vi skal evaluere denne informasjonen, kan vi vite at å bli fristet av djevelen, er noe ganske annet enn stadig å bli plaget av ham. Det opplever bare de som er eller har vært i kontakt med det onde gjennom spiritisme og besettelse.
* Hun led av mange sykdommer. Størstedelen av livet kastet hun opp det hun spiste og drakk. Til slutt døde hun utmattet som femtiåring, etter å ha ligget til sengs i 13 år.

Det står om henne, at hennes liv var et Getsemane og et kors, og at hun måtte (i følge “Jesus”) se sine lidelser som en soning. Hvem var det, i følge Bibelen, som skulle lide for våre synder? Helgener? Hvor står det skrevet? Selv ikke Jesus måtte lide hver fredag. Han døde en gang for å ta bort alles synder, Hebr..9:28. Den lidelse apostlene og martyrene senere fikk, var for sin tro, ikke for å sone noens synd og ta Kristi plass i forsoningen.Men vi har ikke noe vitnesbyrd om at de led værre enn Jesus og det var heller ikke nødvendig. Ofte sang de lovsanger mens de led. Det var den bysantiske (tidlig katolske) kirke som oppfant påført lidelse og selvpining som en vei til Gud. Før den tid var slike religiøse øvelser kun knyttet til de hedenske religionene (spikermatter etc.). Ved å lide på den måten, hevdet kirken, kunne mennesker tas til himmelen, bli erklært helgener og kunne gå i forbønn for de levende. Hva sier Bibelen? Skal vi søke de døde for de levende? Skal ikke et menneske søke sin Gud? Jes 8:20.

........og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. 2 Tess. 2:10
Mange sentrale kristne ledere og pastorer fra ulike kirkesamfunn, inkludert vårt eget, ser ikke noe galt i å se denne filmen. Andre har uttrykt sterk skepsis.

Hva sier heldigvis noen kristne i USA?

“Vi vet at disse ting (opplevelsene til Emmerich) bare er noen av de mirakler Satan bruker for å bedra en hel verden til å ta dyrets merke. Denne stakkars kvinnen var et offer for en djevelsk besettelse. Det er stor fare forbundet med å se på noe som spiller så mye på følelser som denne filmen, og det er også en fare i å hengi seg til noe en djevelbesatt person har skrevet. Rapporter sier at filmen gir en uvanlig påvirkning. Observatøren Terry Mattingly relaterer Mel Gibsons mål og tro til den katolske messen. Det er viktig å forstå, sier han, at symbolene og språket i hjertet av Gibsons film, kommer direkte ut fra Gibsons personlige overbevisning om katolisismens retthet, i sin mest tradisjonelle og mystiske form, nemlig det 16 århundres katolske messe. Jeg går bare til slike møter, sier Gibson, (gudstjenester som har med det tridentine ritual). Det var slik jeg så det første gang da jeg var et barn, og det former ens forståelse av hvordan man skal overføre det symbolske språk.
Målet med denne filmen, er å ryste publikum til å akseptere en påstått parallell, til å se at Jesus på korset er likestilt med offeret i messen. Det er det samme. Hvorfor skal vil legge våre hoder på Satans mesterbedrag av en giljotin? Demoner vil være til stede når denne filmen vises. Satan elsker å se på voldelig framstilling av den lidelse han ga Jesus. Han vil sitte på første benk! Adventister har lenge ment at teatralske show vil plassere oss utenfor englenes beskyttelse. Kanskje mange har ledd av en slik advarsel, men nå kan det faktisk være sant. Dersom noen ønsker å vite sannheten om Jesu død, les din Bibel!” (Fra mail utsendt fra www. temcat.com)

3000 kristne medialedere på spesialframvisning
Flere medialedere fra adventistsamfunnet, inkludert reporteren Callagher, ble invitert til å se filmen på en privat framsvisning på en samling for medialedere i Charlotte NC. USA. Vi var en del av et publikum på nærmere 3000 mennesker, skriver Callagher. Vi var overveldet av de inntrykk filmen ga, sier L.Meashenco, fra SDA Voyce of Prophecy. Det var en dyp åndelig demonstrasjon, forunderlig nøyaktig. Hvis han (Mel Gibson) ønsket å lage en presis film om Jesu lidelse, har han lykkes (!!?). Andre uttalte; Det er ikke galt å gå å se en film om Jesus. En film hvor folk gråter og ber om tilgivelse for sine synder.
(Kilde: ANN Adventist News Network 24.2. 2004)

Men i MVV redaksjonen er vi bedrøvet over slike holdninger!
Tenk om disse kristne medialederne i stedet hadde vist det samme mot som Daniels tre venner på Durasletten, ved ikke å stille opp for en slik demonstrasjon. Tenk hvilken anledning til å vitne for det sanne, gjøre mennesker kjent med det ekte og advare mot det falske! Har vi glemt at Bibelen inneholder flere oppdrag til menighetene i den siste tid, om å vise vei til Guds alternativ og ikke bli grepet og fasinert av Den Ondes forførelse? Har vi glemt advarslene til profetene, Jesus og apostlene om blandingsrelionens farer? Vi kan ikke sjangle til begge sider, og si at noe er bra og noe er dårlig. Lys sammen med mørke er ikke Guds oppskrift. Bibelen er vår veiviser, ikke katolske helgener, pavemaktens dogmer eller okkultismens mirakler. Har vi glemt at ulven hadde fåreklær? Da ligner den et lam.

"Vi kan ikke sjangle til begge sider, og si at noe er bra og noe er dårlig. Lys sammen med mørke er ikke Guds oppskrift."


Hvorfor? spør New York Times Magazine
Hvorfor omfavner evangeliske protestanter Mel Gibsons ultrakatolske versjon av Frelseren? Puslespillet som ikke henger i hop er hvordan “født på ny” kristne setter tommelen opp for en så typisk katolsk film? The Wall Street Journal sier at filmen er gjennomsyret av Mariologi.
I filmen ser vi Peter som kaster seg ned i en tilbedelsesstilling foran Marias føtter og han kaller henne mor.

I Kansas døde en kvinne i 50-årene av hjerteinnfarkt da hun satt i kinosalen og så korsfestelsesscenen.

Tilfeldig?
Mel Gibsons film om Jesu siste timer, har skapt spesielt oppstuss i byen Rome i den amerikanske delstaten Georgia. Kinoens datamaskin har nemlig nummerert billettene slik at alle starter med tallet 666 - regnet som djevelens eller antikrists merke. Det er helt tilfeldig, sier kinoeier Gary Smith til Atlanta Journal-Constitution. Mange kinogjengere har kommentert den merkelige billeten, men bare en har klaget. Kinoeieren sier at filmen kommer til å slå alle rekorder. Den er utsolgt i tre uker framover og flere menighetsgrupper har reserver plass.
(Aftenpostens nettutgave)

Spilte Jesus, men følte seg som Satan
Jim Caviezel, som spiller Jesus i filmen, måtte ikke bare henge gjentatte ganger over flere uker, halvnaken på et kors, han ble i tillegg truffet av lynet under innspillingen, fikk lungebetennelse, fikk en skulder ut av ledd, og i en scene klarte en medspiller å lage en flenge i ryggen hans. Smerten var grusom, sier han, og jeg snudde meg mot mannen, og kom med noen gloser. Jeg spilte kanskje Jesus, men jeg følte meg som Satan i det øyeblikket,” innrømmer Jim i et intervju med nyhetsbyrået AP. (VG nett, 26.2 2004)

På Bibelens tid hadde man ikke film når man ville framstille hvordan gudene så ut, og hvordan deres handlinger var overfor mennesker. Da lagde man statuer og bilder i stedet. Å framstille Gud eller for den saks skyld Hans Sønn, er ikke bare vanskelig men umulig. Når små barn framstiller Jesus i rollespill, og de kniser og fniser mot publikum, blir han framstilt feil. Å framstille ham gjennom en dyktig skuespiller blir like galt. Det er umulig å framstille hvordan Jesus tok i mot slagene, hva som egentlig skjedde og hvordan Han så ut. Vi vil påstå at dette er å overtre det andre bud, som nettopp sier at vi ikke skal lage oss noe bilde (image eller framstilling) av det som er i himmelen osv. Men dette budet har jo den katolske kirke, som mange vet, fjernet fullstendig fra de 10 Guds bud. Men i himmelen ligger budene slik de var som et vitnesbyrd. Les Åp. 11:19.

Derfor vil vi gi vår kraftigste advarsel. Denne filmen leder ikke mennesker til den sanne Gud. Den er heller ikke en uskyldig feiltakelse. Dens budskap er fra djevelen selv, som et redskap i hans mesterplan, som er å forvirre, forføre og bedra. Forståelsen av hva synd er, det evige evangeliums virkelige innhold, lydigheten mot Gud og det nye livets innhold er borte i både film og lære. Advarslene mot den falske kristendommens blir i stedet en godkjenning av den. Den er en motorvei inn til mottakelsen av endetidens store antikrist når Satan selv vil gi seg ut for å være Kristus.

Filmen er blitt en stor butikk.
Uten å reflektere over Jesu holdning til å blande handel med gudstilbedelse, er salgene av filmeffekter blitt stor butikk. Juveler og smykker, bibelcover med en nagle i glidelåsen m.m. Den største salgs-suksessen er en nagle til å henge rundt halsen. På filmens internettsider oppfordres det sterkt til å kjøpe noe til minne om filmen og for å vise sin tro.

I det vi nærmer oss tidens avslutning, vil skillelinjene mellom lysets og mørkets barn bli mer og mer tydelig. Forskjellen er uttrykt i Kristi Ord; “født på ny” - gjenskapt i Kristus, død for verden, levende for Gud. Det er denne forskjellen som skiller det himmelske fra det jordiske og beskriver ulikheten mellom dem som hører verden til, og dem som er utvalgt og dyrebare i Guds øyne. (E.G.White. Spec. test. to the Battle Creek church side 355) EHB.


Kilder:
Aftenpostens nettutgave
VG-nett.
The life and Revelations of Anne Cahtrine Emmerick av Carl E. Schmoger.
Brev fra www.temcat.com
www. spiritdaily.com


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no