Loven og Guds karakter

Å si nei til Guds lov er å benekte Kristus.

Gud er kjærlighet (1.Joh. 4:8) Kjærligheten oppfyller loven (Rom. 13:10)
Gud er sannhet (Joh. 14:6-7) Loven er sannhet(Sal. 119:142.151)
Gud er rettferdig(5. Mos. 32:4) Loven er rettferdig(Sal. 119:172)
Gud er Ånd(Joh. 4:24) Loven er åndelig (Rom. 7:12.14)
Gud er uforanderlig
(Jak. 1:17. Mal. 3:6)
Loven er uforanderlig (Sal. 89:35. Matt. 5:17)
Gud er evig(Jes. 40:28) Loven er evig(Sal. 111:5-10)
Gud er fullkommen (Matt. 5:48) Loven er fullkommen (Sal. 19:8. 119:96)
Gud gir frihet (2. Kor. 3:17) Loven er frihet (Jak. 1:25. 2:12)

 

En kristen kan ikke si ja til Jesus og nei til Guds lov, for når Jesu frelse blir tatt imot, slippes samtidig innholdet av Guds lov inn i den troendes mentalitet, og den nye fødsel har i seg erfaingen at Guds bud da skrives i den troendes hjerte og sinn.

Å forsøke å lyde Guds lov uten å eie kristusforholdet som gjør det mulig, kalles i Bibelen legalisme. Å hevde et kristusforhold når man har negative holdninger til Guds lov, blir ikke godt omtalt i Guds Ord. Jesus sa: Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, Joh. 14:15. Det innebærer at et vitnesbyrd om at vi elsker Gud, når vi samtidig holder fast ved en teologi som vil ha budene eller Guds lov avskaffet, i stedet blir et voldsomt vitnesbyrd om at vi ikke elsker Herren.
Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no