Brev fra lesere

Til MVV
I en artikkel om antikrist skriver dere følgene:
“Som Gilbrant så riktig skriver i studiebibelen; Det var den falne og syndige menneskeslekt han gjorde seg til ett med.... ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet, men vår menneskenatur redusert og fordervet av synden.”
Jeg har gått gjennom de sider av studiebibelen der dette emnet kan ha vært berørt, men jeg finner ikke denne uttalelsen. Jeg er interessert i emnet, og vil finne det oppmuntrende om jeg kunne få bekreftet denne uttalelsen av Thoralf Gilbrant. Kan dere hjelpe meg å finne denne i studiebibelen?
Hilsen J.

Kjære J.
Takk for din respons
Det er mulig at du har konsultert den ett binds bibelutgaven som Gilbrant var redaktør for, kalt studiebibelen og utgitt av Norsk Bibel. Vårt sitat er hentet fra 9-binds kommentarverket, også kalt Studiebibelen, som Gilbrant var hovedredaktør for, og som samtidig ble utgitt på flere språk med nasjonale redaksjoner. Disse bindene inkluderer som kjent grunnteksten på gresk for hvert vers i Det nye testamentet, sammen med 4-5 ulike oversettelser, samt teologiske refleksjoner. Det aktuelle sitatet er fra bind 6, side 115, kommentaren til høyre, midt på siden.
Håper du finner det!
Hilsen oss i MVV.

 


Mat og drikke
Jeg har et uttall av ganger tenkt gjennom forholdet med mat og drikke. At vi selvsagt ikke bare kan kaste i oss alle rare ting, fordi vi mer eller mindre tar skade av det, er å forstå. Men en ting står likevel som en gåte for meg. Når vår Herre gir oss loven om mat, så uttrykker han seg på en måte som jeg setter i direkte forbindelse med formaningene til israelittene om at det hedenske er urent. Språket er altså det samme. Den klare skyggen dette har til det hedenske i tiden før Jesu komme, er uttrykt flere steder… Sier ikke Paulus at reglene om mat kun gjaldt til den tid da Jesus kom og satte ting i sin rette skikk?
L.I.

Kjære L.I.
Takk for mail. Paulus skriver mye om forskrifter som hadde til hensikt å peke fram til Jesu død. I tillegg ga Gud sitt folk mange råd som ikke var en skygge av det som skulle komme, og vi tror at både den evige syvende-dags sabbat og helserådene faller i denne kategorien. Inntrykket vi får fra Bibelen er at Gud er overraskende spesifikk når han velger ut noen dyr mennesket kan spise og noen dyr vi ikke skal bruke som mat. Hvorfor denne utvelgelsen? Det samme gjelder vel reglene for renslighet og behandling av avfall og annet som kunne videreformidle smitte og utfordre vår sunnhet. Hvis vi hopper over tiden som er gått fra da til nå, er det litt spennende å se at mennesker som følger Bibelens oppskrift på disse områdene, slipper lettere unna en rekke sykdommer som oftere rammer dem som ignorere helserådene.

Kontrollerte undersøkelser er gjort på både adventister og jøder, og deres gjennom-snittlige helsegevinst er dokumenterbar. Ja, de som velger å gå helt tilbake til det opprinnelige kostholdet Gud skisserte for mennesket skapt i sitt bilde, synes å ha en enda større helsefordel. Kjenner du forresten til historien om dr. Semmelwise? Denne jødiske legen reddet tusener av liv på sykehus i Europa ved å tvinge gjennom etterfølgelse av Bibelens hygieneregler, i en tid da ingen kjente til bakterier og smitte. Hans kollegaer ble så sjalu på resultatene han oppnådde, at han fikk sparken, og dødeligheten økte til gamle høyder ved at de igjen ignorerte Bibelens forskrifter. Kanskje helserådene simpelt hen er en kjærlig Guds forskrifter, for at vi kan ta vare på oss selv? I så fall er det logikk, fornuft og masse kjærlighet som ligger bak.
Jesus kom ikke til denne jord for å rense grisen, men for å rense mennesker. Det skjønte selvfølgelig også Peter som fikk synet. Det dreide seg om mennesker og ikke om dyr. Se hva han selv sier i Ap gj. 10:28! For Gud, som sier at han ikke forandrer seg, så er det å spise gris likeså avskyelig som å spise mus se Jes. 66:17 ”de skal alle sammen få sin ende…”
Apostelmøtet i Jerusalem ville ikke at å holde alle moselovens forpliktelser skulle være en betingelse for å bli døpt og opptatt i felleskapet (for hedninger som ikke ante noen ting). Men… moseloven ble opplest hver sabbat så de regnet med at undervisningen ville følge og da ikke bare bli hørt men tatt i mot. Les Ap gj.15:20 og 21.
Man blir ikke frelst ved hva man spiser, heller ikke jødene blir det, Ap.gj.15:11. Vi blir frelst fordi Jesu blod renser oss. Alt vi gjør deretter er Guds ledelse ved Hans Ånd som bor i oss.

Har Jesus renset de urene dyrene slik at vi kan spise dem uten å bekymre oss for helsen? Eller har helselovene i Bibelen fortsatt et biologisk fundament?

Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no