Dateringsproblemer

Dateringsproblemer.

Mange forskere er nå blitt lei uærlighet når det gjelder datering av eldre funn. Da forskere ved Oak Ridge National Laboratories i USA, brukte uranium datering av formasjoner knytet til ett dinosaurfunn, ga utslagene noen tusen år i stedet for de mange millioner av år man er vant til å lese om. Dataene ble ignorert i internasjonale forskerkretser, men Oak Ridge forskerne gjentok sine undersøkelser en rekke ganger, og fikk de samme resultatene.

En senere undersøkelse blant en rekke toppforskere, synliggjorde det mange har hatt mistanke om. Det er gjort et hav av funn som aldri blir rapportert eller publisert, ene og alene fordi funnene ikke passer med geologenes teorier. Upassende funn er i mange tilfeller langt vanligere enn funnene som passer med de oppsatte og aksepterte teoriene.

T. Save-Soderbergh og I.U. Olsson fra Institute of Egyptology ved Uppsala Universitetet i Sverige, sier begge rett ut at hvis C-14 data støtter våre teorier, publiserer vi dem. Hvis funnene motsier våre teorier, blir de ignorert.

Richard L. Mauger , Associate Professor of Geology ved East Carolina U, hevder det samme som sine svenske kolleger. Han innrømmer: Vanligvis, hvis data er på den rette banehalvdelen i følge våre teorier, publiserer vi dem, men passer de ikke med dem, blir de aldri publisert.

E.H. Andrews , professor ved University of London, skriver: Data som ikke passer med det vi har vedtatt når vi foretar C-14 testing, blir alltid luket bort og dukker aldri opp i de vitenskapelige tidsskriftene.

Her er noen få av mange, mange eksempler.

* Snegler som ennå levde, ga C-14 målinger som viste at de var 27.000 år gamle. (Kilde: Major Carbon-14 Deficiency in Modern Snail Shells From Southern Nevada Springs, Science, vol. 224, 6. April, 1984, side 58.)

* I 1966 ble et redskap laget av bein C-14 datert til 25-32.000 år. I 1986 ble en del av beinet proteintestet, og viste at det var 2000 år gammelt. (Kilde: Joel W. Grossman, 1987 Brittanica Book of the Year og Encyclopædia Brittanica, Inc. 1987, sidene 143-144, artikkelen: Archaeology.)

* På Hawai daterte forskere en rekke ulike steinprøver, og konkluderte med at de var fra 160 millioner til 3 milliarder år gamle. Senere fant man ut at steinene ble formet av et vulkanutbrudd som fant sted i 1801. (Kilde: Science, vol. 162, side 265 og Journal of Geophysical Research, vol. 73. side 4601 og American Journal of Science, vol 265, side 154.)

* Krukkerester funnet i slam ved Nilens bredder, ble datert og publisert å være 30.000 år gamle. Senere ble det bevist at de var fra romertiden.

* På New Zealand ble forskjellig vulkansk materiale datert fra 145.000 til 465.000 år. Dette materialet lå over og dekket ødelagte trær som daterte en alder på 225 år.

* Et skjelett i California ble målt til 70.000 år ved å bruke en teknikk som er ansett å være meget nøyaktig, nemlig partic acid racemization. I 1981 ble skjellettet revurdert ved å benytte andre målemetoder, og alderen ble satt til noen tusen år. (Kilde: Science, vol. 220, 17. juni, 1983, side 1271.)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no