Bibelens On avdekkes nettopp nå i Kairo!

I Kairos forstad Ain Shams (som betyr solens øye på arabisk), ligger den gamle solens hovedstad, On. Byen er i Bibelen beskrevet som stedet der prestene holdt til. Så er det da også templene som skal graves opp her. Arkeologene håper bl.a. å finne filosofi, astronomi og matematikk-biblioteker.


Her holdt også den store Imhotep til. Om Josef forteller Bibelen at han ble gift med Asenat, datteren til ypperstepresten i On. Her håper man å finne hva denne byen har betydd for de ulike dynastiene i Egypt. Når utgravningene er avsluttet, ønsker de egyptiske myndighetene å gjøre stedet om til et gigantisk friluftsmuseum. Om hvordan det skulle gå med On sier også Bibelen følgene: “De unge mennene fra Aven (On) og P-Beset skal falle for sverdet, og byene skal føres i fangenskap” Esek.30,17


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no