Klipp fra brev til
Mens Vi Venter
Vi har på oppfordring denne gang valgt å la leserne få innblikk i noen av de mange, mange brev, mail og telefoner lesere sender  oss. Det går mange ganger litt tid innen vi får besvart alle, men vi takker for henvendelser, spørsmål og kommentarer vi får. Lest med saksen går derfor ut denne gang, men kommer tilbake i neste nummer av MVV. Vi har valgt å plukke ut noen få av en rekke responser og har anonymisert innsenderne.
 
 Til Mens Vi Venter
Vi gjerne dele med dere ett spesielt bønnesvar jeg fikk for entid tilbake.
Jeg hadde kommet i veldig tvil om tungetale, og i den forbindelse ba jeg Gud om å lede meg i dette spørsmålet. Like etter havnet jeg inn på deres internettside og leste artikkelen deres der. 
Hilsen N.N.

Til Mens Vi Venter.
Lenge har eg vore skeptisk til tungetale… Den fulle overbevisning fekk eg likevel ikkje før eg las artikkelen i MVV nr. 21 (2/1998). Eg har ikkje lese noko som har vore meir klargjerande om dette emnet. Eg trur dere her har fullstendig rett. Eg har sjølv tala i tunger, men bak det heile har eg hatt ei ekkel kjensle av at dette har vore kunstig og ”heimelaga”. No er eg derimot heilt overbevist om at dette er kjøtleg og godt understøtta av Satan. 
Takk for artikkelen. H.K.

Kjære H.K. (Utdrag fra svar.)
Takk for din mail om tungetale. Vi tror mange har kommet til den samme konklusjon du har. Den guddommelig inspirerte tungetalen på apostlenes tid, hvor evne til å tale og oversette et fremmed språk på mirakuløst vis, var uten tvil noe helt annet enn det som i dag er gitt dette navnet. Denne opprinnelige tungetalen blir ennå gitt av Gud når det er nødvendig for evangeliets forkynnelse, og vi kjenner flere eksempler på det. Det faktum at fenomenet med uforståelige lyder som nå kalles tungetale, var kjent i okkulte kretser lenge før det dukket opp i kristenheten, for kun ca. 100 år siden, har vært avslørende for mange. Vi har møtt og hatt kontakt med flere som begynte å se det falske og uekte i den moderne formen for tungetale og har bedt Gud om å ta det bort, og det har han gjort. 
Takk igjen for din mail. 
Hilsen JB/MVV.


Kjære MVV.
Jeg vil først av alt takk for en meget god og informativ web-side. Jeg kom først over den når jeg søkte på ”John Berglund,” siden jeg ønsket å få kontakt for å avtale nærmere angående foredrag/seminar. Min kone har ved et par anledninger deltatt på foredrag med deg. Etter å ha  lest gjennom deler av nettsidene, så startet jeg printeren. Med en stor tykk papirbunke, gjennomgikk min kone og jeg en prosess som ca. en uke senere ledet meg til å ta kontakt med pastor NN i den lokale adventistmenigheten. Påfølgende lørdag var vi med på gudstjeneste. Forut for dette hadde jeg ingen kontakt med adventister. Ei heller visste jeg noe om hva de sto for. Vi har nå funnet et ståsted, og takker Herren for at vi ble ledet.
S/R.H.

Kjære S/R.H.
Hjertelig takk for mail. (Utdrag fra MVV’s svar.)
Vi gleder oss med dere ved at dere også har oppdaget mange av Bibelens viktige sannheter. Det er så utrolig spennende å gå på oppdagelsesreise i Guds Ord, slik at vi kan finne det ekte og sile bort mye av det som fikk plass i kristen forkynnelse, som har tradisjoner ikke Skriften som kilde. Er spesielt glad for den kontakt dere har tatt med lokal menighet, og håper at dere både finner et åndelig hjem og en mulighet til å bli aktive i å dele det ekte og evige budskapet med ennå flere.
Hilsen JB/MVV. 


Til MVV.
Jeg lurte litt på hva dere egentlig står for og hvorfor dere skriver. Har lest en del av artiklene deres, noe er jeg enig i og annet synes å være ”foreldet” eller ”advarsels propaganda.” Hva er formålet med det dere publiserer?
B.H.

Kjære B.H. (Uttdrag fra svar.)
Takk for din mail og for dine utfordrende spørsmål.
Vi har en kontinuerlig evangelisk virksomhet gående som engasjement i vår fritid, og er motivert av at mange fantastisk viktige Bibelske sannheter ikke blir forkynt og forklart innen dagens kristenhet. Med Guds Ord som grunnlag, kan vi ikke akseptere de populære ideene, at det er et skille mellom lov/nåde, tro/gjerning og evangelium/dogmer. Å splitte disse bibelske konseptene leder mange til å gjøre nettopp den tabben Peter beskriver i 2. Pet. 3:15-17, og som Jesus selv advarer ennå sterkere mot i Matt. 7:20-23. Problemet til dette bedraget, forklarer Jesus, er at man tror seg løst fra loven. Ordet oversatt urett i Matt. 7:23, er anomia, som på grunnteksten betyr nettopp lovløs, det å hevde seg løst fra loven’s (Guds lov) gyldighet. Åp. kap. 13 viser oss at de fleste til slutt vil tro galt på grunn av denne feiltolkningen, og ende opp med å tilbe feil Kristus, fordi de har lyttet til en forkynnelse som hadde tradisjon, ikke åpenbaring som fundament.

Når profetene, Jesus selv, apostlene og alle reformatorene, hadde en fin balanse i sin forkynnelse mellom å synliggjøre betingelsene for syndstilgivelse og frelse på den ene siden, og advarsler mot falsk lære som usynliggjør det sanne evangelium, på den andre siden, opplever vi ikke at advarselsdelen er verken foreldet eller propaganda. Vi har valgt å følge Jesu og Bibelens eksempel på dette området, og ønsker ikke være med på den økumeniske parolen om at all forkynnelse er ok og at all tro leder til en selvvalgt og selvlagd gud, som er like bra som alle andre guder.

I Åp. kap. 14 fra vers 6, er det evige evangelium definert, og det inneholder mange advarsler sammen med rammen for frelse og sann tilbedelse.
Bladet MVV prøver vi å gi ut 4 ganger i året med 40 sider hver gang og et opplag på over 2000. Det er gratis, og vi setter deg gjerne på lista, hvis du ønsker å få det tilsendt, i tillegg til artiklene som legges ut på nettet.
Hilsen JB/MVV.


Kjære dere i MVV.
Tusen hjertelig takk for et fantastisk godt blad! Selv om jeg ikke er enig i alt som står i bladet, verdsetter jeg kvaliteten på MVV og det er herlig at dere holder fast på de bibelske sannheter, feirer sabbat, avviser det katolske vranglæren og fokuserer på Herrens gjenkomst. Igjen tusen takk.
Jeg er lei meg for at jeg ikke fikk muligheten til å komme til sommerstevnet på Viken. Turene til Tyrkia og Israel virker dessuten svært interessante. Å lære om det virkelige stedet der Noas ark befinner seg, er utrolig spennede og lærerrikt. Jeg er dessuten veldig glad og rørt og takknemlig over at dere støtter Israel i denne vanskelige tiden, ved bl.a. å besøke landet.


Kjære dere i Baruk Media og MVV.
Jeg så med stor glede på at jeg hadde funnet noe som virket som om det holdt mål i forhold til Guds Ord, helt til jeg kom inn på sidene om endtiden og antikrist. Der må jeg si at jeg er uenig og at jeg ikke tror Gud har begynt trengselstiden her på jord. Har dere sett noen bli opprykket? Eller tror dere at de hellige skal oppleve trengsel-stiden? Dessuten kan den katolske kirke ikke karakteriseres med antikrist, da ville det ikke vært noe Jesus igjen i kirken. Jeg mener ikke å kritisere dere, men håper at dere kan få Guds ledelse slik at vi kan benytte oss av deres undervisnings-stoff på nettet og ikke trenger å være i tvil om at dere har diktet alt sammen selv.
Vennlig hilsen B.S., deres søster i Kristus.
 

Kjære B.S. (Utdrag fra svar.)
Takk for din respons på bladet.
Vi mener oppriktig at våre artikler  er basert på Skriften, og at vi ikke dikter opp noe av oss selv. Det ville jo vært tragisk. Vi mener skrift kan tolke skrift, og at vi ikke trenger noen hemmelige åpenbaringer som skal gis til noen få utvalgte pastorer eller prester. Mange av sistnevnte går jo i dag ut med bibelfortolkninger samtidig som de profeterer feil rett som det er. Det er vel heller å dikte opp, eller hva? Selvfølgelig er vi ikke i trengselstiden nå! Men vi tror ikke på noen bortrykkelse før trengselstiden, fordi Bibelen ikke lærer det. Det er nok å lese Luk. kap. 17 grundig, så ser du hvem som er tilbake når Jesus har vært her for å hente sine. Teorien om en hemmelig bortrykkelse er av nyere dato, og fullstendig ukjent for Bibelen og de første kristne. Vi er ikke redd for kritikk! Så bare fortsett. men les grundig det vi skriver først, for eksempel om den katolske kirke.
Hilsen EHB/MVV.  

Hei
Hvilket trossamfunn hører dere i Barukmedia til?

Vi tilhører Syvende dags adventistsamfunnet, men driver privat med tidskrift, salg, reiser, foredrag/møter og diverse annen virksomhet på vår fritid.


Hei Jeg fant deres sider på internett. Er det slik at jeg kan få tilsendt nyhetsbrev via. Mail. Det er i såfall helt topp.         NMN

Hei
Dessverre er vi ennå ikke i gang med en slik ordning. Det beste er at du følger med på nettstedet når det kommer ett nytt blad, eller vi kan sende det til deg i posten.
Hilsen EHB/MVV


Kjære venner! Savner Mens Vi Venter for 2003. Håper ikke bladet er opphørt?
LF
 

Håper ikke dere har avsluttet den fine virksomheten deres. Jeg har allikevel bange anelser siden det er så lenge siden dere både kom med nytt blad og oppdateringer på nettet?
BR

TAKK FOR PUSJ OG OPPMUNTRINGER!


Hilsen til MVV fra Kenya
For få år tilbake samlet vi inn over kr. 20.000,-  til virksomhet blant muslimer i Afrika. En tidligere Imam er den utrolige aktive pastoren der nede. Nå arbeider han i et spesielt vanskelig område hvor Al Quida har mange tilhengere og medlemmer. Her er en hilsen fra ham:
Det vedlagte fotografi er fra den siste evangeliske kampanjen i Maua. Hundrevis var vitne til at 150 mennesker meldte seg til dåpsklassen. Vi ber om at Herren fortsetter å velsigne dette arbeidet og bringer mange muslimer til Kristus.
Alex Abdullatif
 

Hilsen fra Tyrkia
Dear 
How are you. I am in Erzurum. Third semester is finished and my doughter has returned to Erzurum with me (from Baku).
I am here and always ready to help for all your work. 

Dr. Salih Bayraktutan
Director
Earthquake Reasearch Senter Erc. Ataturk university Erzurum. 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 34 (11. årgang) 1/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no