Helt gresk
 - av  John Berglund
Under serien helt gresk, skal vi se på grunntekstens egentlige budskap i 5 vers fra Jakobs brev. 

Jakob, Jesu egen bror, skrev et lite brev som senere ble inkludert i de aksepterte skriftene som utgjør vår Bibel. Brevet spenner ganske bredt hva tema angår. Jakob ble etter Jesu himmelfart leder for menigheten i Jerusalem. Han ble kjent som Jakob den rettferdige, og ble aktet og respektert av både de tidlige jødekristne og av jødene selv.  Vi siterer først de 5 versene fra det første kapitlet i Jakobs brev, deretter søker vi grunntekstens budskap.
 

Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. (Jak. 1: 22-25.)

Vi konsentrerer oss om uttrykkene: ordets gjører, ordets hører, glemte straks, glemte straks, frihetens lov, fortsetter med å se, vi bedrar oss selv,

Ordets gjører. (Ord 4163 i Strongs.)  Pôiêtês på gresk. Betydning: Å utføre, handle, gjøre, aksjon, gjerning.

Ikke bare Orets hører. (Ord 202 i Strongs.) Akrôatês på gresk. Betydning: Lytte intenst, forstå, være opptatt av, ha som fokus.

Glemte straks. (Ord 1950 i Strongs.) Betydning: Uten å tenke, glemme, overse, det som forlater sinnet, bevisstløs.

Glemte straks hvordan han så ut. (Ord 2112 i Strongs.) Êuthêôs på gresk. Betydning: Øyeblikkelig, straks, uten å nøle, hurtig, 

Frihetens ... lov. (Ord 1657 i Strongs.) Êlêuthêria på gresk. Betydning: Frihet, sette fri, skape frihet, frisatt, det som gjør fri.

Fortsetter med å se inn i frihetens lov. (Ord 887 i Strongs.) Paramênô på gresk.  Betydning: Fortsette, forbli, utholde, bli stående i, permanent, uten opphold.

Vi bedrar oss selv om vi bare tror uten gjerning. (Ord 3884 i Strongs.) Paralôgizômai på gresk. Betydning: Tenke feil, trekke gal slutning. 

Konklusjon:
Vi tenker feil og bedrar oss selv hvis vi mener at det er nok bare å tro på eller lytte oppmerksomt til Bibelens budskap. Vi må også gjøre, handle, leve etter og utføre det Guds Ord viser oss. Hvis vi ikke gjør det, blir vi som en person som får et glimt av seg selv i speilet, men ikke liker det han ser, og øyeblikelig, uten å nøle, snur seg vekk og ignorerer og glemmer det han la merke til fordi speilet åpenbarte det.

I stedet må vi stirre lenge og nøye inn i Guds hellige lov, som kan fortelle oss hvorfor vi kan og må bli satt fri fra alt det vi ikke liker, og som i følge Guds standard, er galt ved oss selv. Hvis vi vedvarende og uten opphold fortsetter å betrakte og studere frihetens lov, loven som viser oss hva vi kan bli og hva vi kan settes fri fra, vil vi se både nødvendigheten av og hvordan vi kan motta guddommelig kraft til å bli mennesker som ikke bare hører og tror Guds Ord, men faktisk er lydige og blir gjort i stand til å leve etter hans vilje.

Hvilken lov skriver han om?
“For den som holder hele loven, men snubler på et punkt, er blitt skyldig i hele loven. For Han som sa: Du skal ikke drive hor, Han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Hvis du ikke driver hor, men du slår i hjel, da er du blitt en lovbryter.”


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 34 (11. årgang) 1/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no