Falske profetier som underholdning -

av John Berglund

Åpent brev til pastor Age Alekjær

Brevet er også sendt Ålekjær personlig.

 

 Jeg føler meg trist til sinns når dette skrives, men opplever kommuni-kasjonen nødvendig, både for din del og av hensyn til de mange som lytter til din forkynnelse. Du er leder for en av landets største frimenigheter. Uten å kjenne deg personlig, ser du på litt avstand ut til å være en grei, hyggelig og likandes person. Jeg har nylig lyttet til 3 av dine kassetter, med temaet Åndens fylde. Det jeg hørte var sannelig ikke like hyggelig og greit som min nevnte og positive bedømmelse av deg selv.

Mye av det du deler med dine lyttere på omtalte kassetter, kan jeg absolutt si meg enig i. Men andre av dine konklusjoner må jeg dessverre hevde gjør meg meget betenkt.

Du nevner at en såpass sentral tros-bevegelsesforkynner som Kenneth Hagin, sier at neppe mer enn 2 av 2000 profetier (1 promille), som såkalt åndsfylte og åndsinspirerte kristne har gitt ham fra Gud, var ekte. Årsaken til denne konklusjonen var at det som ble profetert tydeligvis var intetsigende vås, som aldri gikk i oppfyllelse.

Du sier også på kassettene at du for din egen del aldri bryr deg noe særlig om profetier som uttales om deg og din virksomhet, og som kommer fra kristne som hevder de har mottatt et budskap til deg fra Gud selv, siden du har erfaring på at det omtrent alltid er tull og ikke går i oppfyllelse.
 
 

Videre forteller du om flere store og kjente pinsevekkelser som mange har hørt og lest om, både den i 1907 og den mye omtalte vekkelsen i Wales v/Robertson, og minner dine lyttere om at alle disse åndsutgytelsene endte opp i full forvirring og okkultisme, med mange besettelser og ødelagte liv.

I tillegg nevner du en rekke eksempler på giftemål som ble inngått fordi en profet – med et tilsynelatende direkte ”så sier Herren”- budskap, profeterte at to gitte personer skulle gifte seg. Men du advarer kraftig mot å lyde og følge disse profetiene, fordi du til dags dato ikke har sett et eneste av disse ”guddommelige dikterte giftemålene” som ender godt. De har i stedet, uten unntak, ledet til smerte, fortvilelse og ulykke.

Men det som påfører meg og mange andre smerte og gjør oss fortvilet, er at du så elegant og uproblematisk bortforklarer alle disse falske profetiene. Du kaller dem faktisk for festlig, harmløs og uskyldig underholdning, som bringer humor og stemning i menigheten. Samtidig innrømmer du at du kjenner til mange tilfeller hvor mennesker endte opp på psykiatriske institusjoner på grunn av denne såkalte festlige, harmløse og uskyldige underholdningen.

Jeremias var åpenbart ikke enig i at falske profeter var god underholdning

Det kan virke som om du tilhører en kristen subkultur, hvor en av parolene er at falske profeter og ubibelsk forkynnelse ikke skal avsløres, for kristne mennesker må jo ikke kritisere eller korrigere noe eller noen.

Hvis det skulle være tilfelle, er både ideologien, holdningene og frem-gangsmåten kraftig ubibelsk. Både Jesus og apostlene advarte åpent og direkte mot falske profeter og Bibelens test på om en profeti er falsk eller ikke, er at det som profeteres faktisk finner sted. Ifølge dine egne ord og vitnes-byrd, sammen med den erfaring mange hundre medlemmer i ulike ofeten selv, og ånden som påvirker dem som profeterer, som skal testes. Falske profeter  motiveres av falske ånder, det betyr falne engler, djevelånder som styres og dikteres av Satan selv, han som kalles løgnens far. Det er okkultisme vi omtaler her. Innebærer det du forteller på dine kassetter, at så godt som alle profetiene som profeteres i trosbevegelsesmiljøene har djevelen som kilde? Det er ganske lite igjen å ha tillit til, hvis 1 promille (2 av 2000) av profetiene er falske.)

Er det da ikke på tide å begynne å lete etter en kristen menighet, hvor Kristus samt Hans Ånd og budskap, ikke Guds fiende, er kilden bak forkynnelse og erfaring?
 

Jeg tror ikke at disse observasjonene er  ubetydelige. Les igjen Matteus 7:20-23, og bli minnet om alle de åndsmanifestasjonene som djevelen kan få til, selv om de troende ber  i Jesu navn, hvis de finner det opportunt ikke å være dønn ekte, men jukse litt med grensen mellom det rette og det gale. Merk deg også hva Jesus selv sier om dette temaet, i siste del av vers 23.
 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 34 (11. årgang) 1/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no