Belsassar så skriften på veggen
Hvem var han?  Har han virkelig eksistert ?
 
I mange år slaktet bibelkritikerne historien om skriften på veggen i Daniels bok kap 5, som forkynte babylonerrikets fall, som eventyr og fantasi. Byen Babylon lå like syd for dagens Bagdad.
Men så dukket en uventet inskrip-sjon opp. I noen ruiner i det sydlige Irak fant den britiske konsul (J.G.Taylor 1854) noen små leir-sylindre begravet i murveggen. I Bagdad satt Henry Rawlinson, som hadde løst den babylonske kile-skriftgåten. Han kunne fortelle at inskripsjonene var laget av Nabo-nides, konge over Babylon fra 555 til 539 f.Kr. Kongen hadde reparert templets tårn, og leirsylindrene skulle minne om dette. 
På sylindrene var det også en bønn om et langt liv og en god helse for kong Nabonides og hans eldste sønn; Belsassar!

Senere er det funnet flere doku-menter som omtaler Belsassar. Han var kronprins og medregent med sin far. Kong Nabonides var ikke Nebukadnesars sønn, hans sønner (minst tre) var døde og drept. 

Kong Nabonides, som overtok riket ca. år 555, var mest opptatt av å dyrke sin gud, måneguden Sin og overlot derfor til Belsassar å regjere. Inskripsjoner fra Naboni-des, er funnet i tempelet til måne-guden i Harran der Nabonides vokste opp. Hans mor var prestinne i tempelet der og faren var guvernør der. 
Men hvordan havnet han som konge i Babylon og sier ikke bibelen at Belsassar er sønn av Nebukad-nesar?
Jo, Belsassar vokste opp i Babylons palass som sønn til Nebukadnesars datter. Det er sin far hun omtaler i Daniels bok 5 kapittel. At dronningen som omtales er hans mor forstår vi utifra teksten som sier at Belsassars hustruer allerede er på plass i selskapet, da dronningen treder inn. Slik blir også Guds egen profeti gjennom Jeremias oppfyllt til punkt og prikke:
” og alle folkeslag skal tjene ham (Nebukadnesar) og hans sønn og sønnesønn (barnebarn), intil tiden kommer også for hans land.” Jer. 27:7
Opplysninger hentet fra 
TEL sept. 2002 


Pastor slått ned i Serbia

En syvendedagsadventistpastor, Josip Tickvicki, ble slått ned og ligger hardt såret på et sykehus i Serbia. Han ble funnet bevisstløs utenfor kirken han arbeider i, 15 april i år. Bare de siste ukene har 10  adventist-kirker blitt angrepet av hva som ser ut som om en arrangert kampanje mot menighetene i Serbia.  Adventist–pastoren som ble slått ned, over-rasket angriperne da de var i ferd med å knuse alle vinduene i kirken. De brakk hans kjeveben, flere ribben og knuste et kne i tillegg til  mange andre skader.  Angrepene ser ut til å være religiøst motivert. Fra sykehuset sier Tickvicky at han tilgir sine overgripere. Andre små samfunn har også fått ødelagt flere av sine kirker. Det er 10.000 adventister i Serbia og antallet vokser raskt.
Dabrowski/ANN

Adventist fikk tale i en moske

Sylvain Romain lov å holde tale i en tyrkisk moske 25 april i år. Den lokale imamen insisterte på at talen skulle foregå i tiden for hovedbønnen på fredagen, og at han skulle tale fra Bibelen.
Foran omkring 250 muslimer, presenterte Romain en prediken om lidelse og hvorfor Gud tillater dette. 
Mer enn 10% av Hamburgs 1.7 mill. innbyggere er muslimer. Romain, som er fransk statsborger, er pastor for tre menigheter, samt en Jugoslavisk og en ghanesisk menighet i Hamburg. Han snakker flere språk flytende. Talen i moskeen ble holdt på tyrkisk, mens bønnen foregikk på arabisk.
ANN


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 34 (11. årgang) 1/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no