Arkeologinytt
 

Fra dødehavsruller 

En rekke meget små fragmenter fra dødehavsrullene er enda ikke satt sammen slik at de kan leses. Arbeidet med å prøve ut en og en bit opp mot titusener av andre, kommer til å fortsette i mange år til. Nylig fant forskerne nye småbiter som passet sammen i puslespillet, slik at budskapet kunne forstås. Det gjelder fragment 4Q521, og det betyr dokument 521 funnet i hule 4.

Dokumentet består av 14 avbrutte linjer, skrevet av medlemmer av Qumran sekten, og forskerne antar at det ble skrevet ca. 100 år før Jesu fødsel. Budskapet er: Det er tegn på at Messias snart kommer. Hans (Guds) Hellige (Messias) skal ikke lenge utsette.. (sitt komme.)

Dette fragmentet viser oss at de trofaste Skriftgranskerne tilhørende Qumran sekten, hadde kjennskap til profetiene fra det gamle testamentet, og kunne se at tiden nærmet seg.


Salomos tempel dokumentert

Et arkeologisk funn som av noen forskere er  erklært å være like sensasjonelt som den relativt nye oppdagelsen av kisten til Jakob, Jesu bror, er en sandstein tavle med fønikisk (gammel hebraisk) skrift. Teksten på tavlen omhandler noen detaljer knyttet til reparasjonene av Salomos tempel under kong Joasj, og er datert til det 9. århundre f. Kr. Flere detaljer som er nevnt i 2. Kong. Blir bekreftet av funnet.

Det Israelske Geological Institute (GSI), har undersøkt steintavlen, og erklærer den for å være ekte. Noen andre forskere mener at det kan dreie seg om en meget dyktig utført forfalskning, men den debatten må vi overlate til fagfolk og se hva de til slutt finner ut. Tavlen er litt brannskadd på ene side, noe som kunne ha skjedd da Nebukadnesar brant templet i 586 f.Kr.

Carbon-14 datering av overflatebelegget på skriftlinjene, viser at tavlen er ca. 2.300 år gammel. Det er særlig to seksjoner kjent fra 2. Kongebok som gjengis på steintavlen, henholdsvis 2. Kong. 12:1-6 og 11-16.

Tavlene er av fagfolk regnet for å være en av de største og viktigste arkeologiske funn i Israels historie og det gir det første konkrete fysiske bevis på at et jødisk tempel sto på tempelhøyden i Jerusalem og at kongene Bibelen omtaler virkelige eksisterte.

Arafat og andre arabisk/palestinske kilder, hevder som kjent at jødene aldri har bodd i dette området, at de først kom til Israel i forrige århundre, at vår bibelhistorie er et falsum, og at det aldri var et jødisk tempel i Jerusalem. 

Påstanden om at omtalte steintavle er uekte, kom også først fra arabisk/palestinske forskere, som selvfølgelig ville oppleve at deres moderne historieforfalskning ville slå sprekker om funnet viser seg å være ekte.

Tavlen er beregnet å være minst 2300 år gammel og er skrevet på fønikisk (gammel hebraisk).


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 34 (11. årgang) 1/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no