Walther Veith's videoer

 
Endelig ser det ut til at professor Walter Veith’s  siste video om Skapelse og Evolusjon er ferdigstilt fra oversetter, tekniker og videokopisentret. Den første videoen har vært for salg en god stund, og video nr. 2 er nå også klar for distribusjon. Mange har allerede bestilt den siste videoen og den vil bli sendt ut til alle i god tid før jul.

Disse videoene er dynamitt for alle som ønsker å bli kjent med hva den vitenskapelig forskningen egentlig dokumenterer når det gjelder problemstillingen spesiell skapelse kontra langsom utvikling.

Dr. Walter Veith, som selv for noen år siden var en nidkjær evolusjonist ved et større universitet i Sør-Afrika, har skiftet ideologi etter å ha tatt konsekvensene av evolusjonslærens mange uhyre grunnleggende feiltolkninger.

På sin video nr. 2 beviser han, på naturvitenskapens egne premisser og med solid forskning som utgangspunkt, at alle funn som er gjort og alle observasjoner som vanligvis blir benyttet for å søke bekreftelse for evolusjonslæren, faktisk dokumenterer teorien om en spesiell og øyeblikkelig skapelse.

Han beviser blant annet til at de genetiske mekanismene som er ment å forklare en utvikling fra det enkle til det komplekse og varierte, i stedet beviser det stikk motsatte, nemlig en degenerering fra det varierte og komplekse til det lille som i dag er igjen av fortidens mangfold. 

Professor Veith benytter seg av grundig forskning og beviselige og kjente observasjoner når han forklarer hvorfor og hvordan en global vannflom kan dokumenteres og bekreftes fra alle geologiske og zoologiske funn.

Disse videoene river teppet vekk under mytene, fantasiene, løgnene og historieforfalskningen som den evolusjonistiske ideologiens presteskap har lansert og solgt for å støtte et gitt livssyn, og bekrefter at denne teorien aldeles ikke fortjener å betraktes som en seriøs og objektiv vitenskap. Filmen har norsk tekst. Pris kr. 190,-
Bestillingsadresse: Se s.3 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no