Abraham og stjernene

  av Elin Haugvik Berglund

 
Har du noen gang stått og  skuet stjernehimmelen fra  ørkenens nattehimmel?  En sen kveld i 1994 sto jeg sammen med min mann og skuet oppover i ørkenen Zin i Israel. Sammen med 20 ukjente amerikanere var vi kommet oss for sent ut av ørkenen før bekmørket la seg over oss og vi måtte gå i  en lang kjede for å hjelpe hverandre tilbake til bussen. 

Men jeg skal aldri glemme det mektige synet av stjernenes milliarder av milliarder.
Bibelen forteller oss at Abraham ble tatt med utenfor  for å skue opp mot stjernehimmelen og han ble bedt om å telle stjernene ”om du klarer å telle dem” og Gud lovet Ham at hans ætt skulle bli like stor. 
Dette var så visst ikke et ukjent skue for Abraham. I følge gamle jødiske skriv var han tidlig opptatt av stjernene og av astronomi. I Pseudo-Eupolemus (fra før det første århundre) kan vi lese at Abraham underviste både fønikerne og egypterne i astronomi (som er læren om stjernene). Det samme forteller også den jødiske historieskriveren Josephus.
Men hvor hadde Abraham sin lærdom fra? I følge samme skriv så hadde Abraham lært astronomi av kaldeerne. Dette folket var lite kjent på Abrahams tid. De oppsto mye senere på den historiske arena. Det er kun Job som nevner dette folket som de som tok alle hans kameler og drepte hans tjenere.
Men historisk befant kaldeerne seg på denne tid i Kaldiran i Urartuområdet. Navnet betyr ”de som ble igjen” og antyder at de ble igjen i Araratfjellene eller det kan bety at de og deres etterkommere ble igjen etter at vannflommen hadde utryddet alle de andre på jorden. Senere trakk kaldeerne seg sør-vestover og befant seg også i Harran-området (Ur i Kaldea) på ett tidspunkt. 
Kaldeernes kunnskap kom, i følge samme kilde, fra Enok som ”oppfant” astronomien.  Abraham er faktisk den som priser Enok for å ha utviklet den astronomiske vitenskap.
Atlas er den samme som Enok. Grekerne har skiftet navn på ham og gudommeliggjort ham som de har gjort med de fleste andre store menn. Atlas var i følge grekerne symbolsk forbundet med stjernehimmelen. Hva sier bibelen om Enok? ”Han vandret med Gud, og så ble han borte for Gud hentet ham.” (1.Mos.5:24. Det står det ikke om noen av de andre patriarkene. De døde og det langt over den alderen Enok hadde da han ble hentet av Gud.

I følge Jasers bok oppholdt Abraham seg i Ararat-fjellene fra han var 10 år til han var nærmere 40 år. Om det er tilfelle er det svært trolig at han var ”student” i denne perioden. Ellers kunne han ha lært dette i sin oppvekst i Ur, vilket er mindre sannsynlig. Lærdommen i Ur var befengt med avguderi, knyttet opp i mot stjernehimmelen. I disse områdene hadde det akkadiske riket spredt sin alternative gudelære som senere ble opptatt i den egyptiske. Den lærdom Abraham var opplært i og underviste i var ren og uforfalsket og gikk i rette med avguderiet. Det var jo nettopp derfor han var så spesiell i Guds øyne. Og det var sikkert derfor han selv framhevde at hans lærdom var den opprinnelige som var overført fra Enok via Noa og Sem. Sistnevnte levde fortsatt i Araratfjellene på Abrahams tid og tilba den sanne Gud. 
Da jeg første gang var i Harran ble jeg vist ruinene av det som skal være verdens første universitet. Det kan spores så langt tilbake som assyrisk tid. Muligens er det enda eldre. Jeg spurte en guide fra stedet hva de hadde undervist i her, og han svarte: Hovedsakelig matematikk, fysikk og astronomi! Abraham oppholdt seg her i mange år før han fikk beskjed om å vandre sørover til Kanaan. Grunnla han dette lærestedet mens han var der? Da de dro derfra hadde de knyttet til seg en mengde folk som ble med dem sørover. Deretter var det avgudsdyrkerne og Abrahams egen familie som tok over i Harran. 
På neste side fortsetter vår artikkelserie om stjernehimmelen og de opprinnelige navn og betydning de engang hadde.

.
I dag er det bare rester igjen av Harrans storhetstid. Byen 
med universitetet ble ødelagt av Djengis Khan


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no