Sommerstevnet 2002 - Rapport

 
Camp Meeting 2002 ble en variert og høytidelig samling for alle  som valgte å være med på dette arrangementet  sist sommer. Kenneth Jørgensen, Torben og Claus Nybo, Allan Jensen, Elin og John Berglund, Tore Sognefest med flere belyste en rekke bibelske temaer, og det virket som om alle opplevde undervisningen solid og opp-byggende. Blant emnene som ble tatt opp var ulike profetier fra Daniels bok og Johannes Åpenbaring, Rettferdiggjørelse ved tro, Løftene om senregnet og Guds siste advarselsbudskap for endetiden.

Mange bibelgrupper ble også arrangert hver dag, slik at alle kunne finne en klasse som tok opp et tema som de ønsket å lære mer om. Blant deltakerne var kristne fra mange ulike kirkesamfunn, muslim og jøder, men også flere som ikke hadde noen spesiell religiøs tilknytning.

En av deltakerne, som aldri har vært på disse stevnene før, skriver i et brev til redaksjonen at noe av det mest oppmuntrende var å se at det ikke eksisterte noen generasjonskløft og at deltakermangfoldet var større enn vedkommende noen ganger tidligere har erfart på et kristent stevne. Konklusjonen i responsen var; Det var givende! Vi kommer gjerne igjen.

Barnekoret som ble dannet under stevnet gledet oss med spontane og engasjerte sanger. Leirbålet hver kveld nede ved stranden, med sang og israelske soyapølser, var med til å skape sosialt fellesskap. 

Den bredt sammensatte stevnekomiteen har allerede bestilt plass på Viken folkehøgskole også for neste sommerstevne, og vi vil i neste utgave av MVV gi flere detaljer om neste års arrangement og også informere om tidspunkt og priser. 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no