Helt Gresk

 
 
Bibelen ble ikke skrevet på norsk. I hver utgave av Mens Vi Venter fra dette nummeret av, skal vi ta med hva den greske grunnteksten har å si om kjente skriftsteder i nytestamentet. Mye visdom og teologisk dybde blir ofte borte i ulike oversettelser.
Vi begynner med 1. Joh. 1:9.

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han fortlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Vi skal fokusere på de fire ordene bekjenne, forlater, renser og urettferdighet.

Bekjenne, kommer fra hômôlôgêô på gresk, (ord 3670 i Strongs), og er sammensatt av ordene 3674 og 3056. Hômôlô er utledet fra en rot som betyr: lik, det samme, samstemt eller ens. Lôgêô komer fra logos, som betyr tale, ord eller erklære. Når ordene settes sammen, formidles ideen at min tale, mine ord eller min erklæring er samstemt, lik, i harmoni med virkeligheten eller det som er. Å bekjenne er å se virkeligheten og sannheten i øynene i stedet for å flykte fra, benekte eller skjule den.

Jeg bekjente min synd og du, Herre, skjulte ikke min skyld, leser vi fra Salmenes bok. Nei Gud skjuler ikke vår skyld, men konfronterer oss med den. Bare da kan den skifte eier, slik at han kan ta den fra oss. 

Ordet forlater (i verset så han forlater oss syndene), kommer fra aphiêmi på grunnteksten, (ord 575 i Strongs), og betyr: å legge bort, la være, sende fra seg, gi opp, stryke eller hviske ut, skille fra og avslutte. Hva er det som omtales med disse uttrykkene? Hva Gud gjør med vår syndeskyld når vi angrer og bekjenner? Er du glad for at Gud er slik?

Ordet renser (i sammenhengen at han renser oss fra all urettferdighet), kommer fra katharizô på grunnteksten, (ord 2511 i Strongs), og betyr; å sette i stand (hel), gjøre gjennomsiktig, vaske og ren. Det er hva Gud lover å gjøre med oss, når vi gir hans frelsesplan vår respons. Han gjør ikke bare noe for oss, ved å ta på seg vår syndeskyld og sone vår straff som et uskyldig offerlam, men han ønsker også å gjøre noe med oss. Han vil rense og vaske oss rene, gjøre oss hele og gjennomsiktige. Han lover å ta vekk flekkene og alt som gjør oss skitne. 

Ordet urettferdighet (rense oss fra all urettferdighet) kommer fra adikia på grunnteksten, (ord 93 i Strongs), som er et legalt eller juridisk uttrykk alltid knyttet til en lov. Adikôs betyr i samsvar med loven og adikia betyr i opposisjon til loven. Hva er det vår Gud tilbyr oss når vi angrer og bekjenner vår synd, når vi ønsker å vende oss fra den? Jo, han legger synden bort, fjerner, avslutter vår skyld og gjør oss rene og hele igjen og gir oss samtidig kraft og styrke til å leve i samsvar og harmoni med hans hellige lov. 1. Joh. 1:9.
                                                                                                                                              JB.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no