Vil du ligne Jesus ?

 
Apostelen Johannes skriver at når Jesus kommer igjen, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er, 1.Joh. 3:2. Likevel kan du finne mange bibelvers som gir oss himmelens tilbud om å ligne Jesus også i dette livet, før den store dagen kommer da vi skal se ham som Guds Sønn og kongenes konge. Paulus appellerer til menigheten i Korint, Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel, 1.Kor. 11:1. Ordet som på grunnteksten er oversatt eksempel, betyr å kopiere eller gjøre/være lik. Også Peter slutter seg til denne anmodningen ved å skrive at Kristus på et helt spesielt område, etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i hans fotspor, 1.Pet. 2:21. 

Ingen kan følge i Jesu fotspor, kopiere han eller la han være et eksempel, uten å kjenne han. Når Jesus vitnet og sa; den som har sett meg har sett Faderen, Joh. 14:9, var det fordi Jesus var ett med sin Far. Han kopierte sin himmelske Far og sto for det Han representerte. En slik likhet bygger på nært og intimt kjennskap. Likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen, erklærte han, Joh. 10:14. På samme måte må også vi kjenne Jesus for å kunne ligne ham. Ja, han påsto til og med at et slikt kjennskap er absolutt nødvendig for at vi kan være med Jesus hjem og bli ham lik, 1.Joh. 3:12. Dette er det evige liv, sa han, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt, Joh. 17:3. Vi sitter derfor igjen med konklusjonen at det er uhyre viktig å kjenne Jesus slik at vi også kan ligne ham.  Gjennom kirkekunsten finner vi at et bilde av Jesus blir formidlet. Vi møter ofte en halvfeminin fløte-pus skikkelse, med spinkel kropp og tamt karakterløst ansikt. Jesus var ikke møbelsnekker som sto i skyggen og høvlet. Grunnteksten sier han var bygningsmann. De bygde ikke hus av tre på den tiden, men av stein. Jesus var trolig en robust person, som i mange år hugg, formet og løftet steinblokker. Han var sterk og preget av et tøft liv i sol og vind. Men også på det ideologiske plan har mange laget seg ideer om hvem han var ut fra egne tanker og forventninger. Den søte og tafatte Jesus har lite til felles med Jesus slik han er framstilt i evangeliene. Han var ikke tilbakeholdende og passiv i møte med ubibelsk forkynnelse. Han var en modig forsvarer av sannhet og gikk aldri på kompromiss med Guds virkelighet. Mange tror slike holdninger og slik atferd kommer i konflikt med Jesu ydmykhet, imøtekommenhet, mildhet, fullkommenhet, kjærlighet, godhet og velvilje overfor alle han møtte. Slike holdninger er adoptert av humanismens kriterier og ikke av Bibelens definisjon av disse viktige begrepene. Nåde og rettskaffenhet (rettferdighet) er ikke motsetninger i Guds system og burde heller ikke være det i vårt. La oss heller feste våre øyne på den Jesus Bibelen presenterer, slik at vi kan lære ham å kjenne. 

Han glemte seg selv og levde for andre.
Han tilga alle som oppriktig angret.
Han tilbrakte mye tid i bønn.
Han kjente Guds ord og brukte skriften.
Han opphøyet Guds hellige lov og avviste at den var avskaffet.
Han helligholdt Bibelens sabbat og viste dens rette innhold.
Han elsket alle på en slik måte at de ble vist forskjell på det rette og det gale. 
Han hatet ikke de som prøvde å ødelegge ham, men kritiserte åpent deres holdninger. 
Han lærte at synd er livsfarlig og at alt må settes inn på å avstå fra den.
Han justerte ikke evangeliet til andres behov, selv om de derfor ble bedrøvet og forlot ham.
Han ble fortvilet og vred når Guds hus ble benyttet til ubibelsk forkynnelse og praksis.
Han advarte uhyre skarpt mot falsk lære for han ville ikke at noen skulle gå fortapt.
Han dømte ingen, men kalte synd ved sitt rette navn.
Han korrigerte modig de stolte religiøse lederne når de førte folket vill.
Han tålte ikke at sannhet og det falske ble blandet.
Han utfordret de som var oppriktige, men manglet kunnskap eller riktige holdninger.
Han ble kun taus da han møtte uærlige mennesker som ikke fulgte det lys de hadde.
Han tvang og manipulerte ingen.
Han var mild og ydmyk samtidig som han konfronterte klart og skarpt.
Han oppsøkte de som var ærlige hvor de enn var å finne.
Han brød seg ikke om sitt rykte, men gjorde det rette selv om han ble baktalt for det.
Han hentet all den kraft han trengte til et rett liv fra sin Far.
Han overlot alltid sin vilje til sin Fars kontroll.

Er du sikker på at du ønsker å ligne Jesus? Hvis noen av punktene som er nevnt i dette innlegget ikke er helt samstemt med det du tenker på når du forholder deg til hvem Jesus var, hva han forkynte og hva han vil at vi skal være, kan det tenkes at mer tid med Guds ord er nødvendig. Egne tanker, andre menneskers utleggelse, tradisjon, en subkulturs preferanse eller åndelige lederes meninger, må alle vike om de er på kollisjonskurs med Guds Ord. 
                                                                                                                                          JB.
 


 
 
Tilbake:
opp
topp

 
 
 

Mens Vi Venter - Nr. 31 (9. årgang) 3/2001

Les hundrevis av artikler her:
http://www.barukmedia.com/mvv