Forord

Viktig budskap til våre lesere

Du har mottatt nyhetsbrev nummer 30. Det er omtrent 9 år siden vi begynte dette prosjektet, og vi har i løpet av denne tiden formidlet noen hundre artikler og belyst en rekke viktige bibelske temaer.

Likevel er det mulig at spesialnummeret du nå sitter med, er det viktigste av alle bladene vi har gitt ut. Gud har en dyktig motstander som har høstet mye erfaring i løpet av de siste 6000 år, og han er blitt ekspert i å lure både verdslige og kristne mennesker. Det viktigste bedraget som han nå retter mot bekjennende troende, blir avslørt i dette nummeret av bladet. 

Alle artiklene henter sitt hovedinnhold fra Johannes Åpenbaring kapittel 13. Selv om enkelte emner fra dette kapitlet har vært omtalt i tidligere nyhetsbrev, har vi denne gang søkt å se på hele kapitlet i sammenheng, og flere av våre lesere vil trolig finne informasjon her som de ikke før var kjent med. 

Vi lever i et ganske broket landskap når det gjelder kristen tro og praksis. Det er dessverre lite bibelsk innhold igjen i den forkynnelsen som lyder fra mange talerstoler. Men selv om viktige sannheter og advarsler i Guds ord for tiden blir ignorert eller ikke forstått, kan ingen hindre at sannhetens lys når oppriktige og søkende mennesker.

Når vi leser i Heb. 4:12, at Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, betyr ikke det at ordet skader oss eller påfører unødig smerte, men det betyr at Guds Ord vil rense vår tro, lære og gudsforhold, og skjære bort det usanne og falske. Videre i dette verset står det at ordet trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg og er dommer over hjertets tanker og motiver. Her møter vi Ordets kraft og evne til å kutte vekk alt menneskeprodusert tankegods som vi måtte ha fått med oss på veien. Men det er også et løfte om guddommelig styrke til og rydde opp i alt det innerste og skjulte som ennå ikke er gjort opp med oss selv, Gud og andre mennesker, eller som det ikke er tatt konsekvensene av. Måtte det du leser her ha en slik virkning i ditt liv.

Vi er oppmerksomme på at det kan bli tøft for noen av våre lesere å bli konfrontert med opprinnelsen til og hensikten med ideer, lære og praksis som noen kristne over tid ble vant til, men som faktisk er plantet av Den Onde, og leder de troende vekk fra Guds vei. Like utfordrende kan det bli for noen å møte dokumentasjonen på at det aldeles ikke er verdslighet, sløvhet, falske religioner eller pave–systemet som blir sannhetens største og mest synlige fiende like før Jesus kommer igjen. Det vil finne sted en enorm forførelse, som kommer fra helt andre og uventede aktører, og som vil utføre sitt bedrag før den dramatiske forfølgelsen setter inn som er omtalt i siste del av Johannes Åpenbaring kapittel 13.

Vår bønn er at dette nummeret av nyhetsbrevet må vekke mange opp til å forstå hva som skjer i kristenheten akkurat nå, og at denne innsikten må lede til at mange velger å følge Frelseren mens det ennå er tid.

Redaksjonen
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 30 (9. årgang) 2/2001
http://www.barukmedia.com/mvv