Willow Creek Seeker Service

En analyse av Bill Hybels popupære evangeliske framstøt gjennom konseptet Willow Creek
Som collegestudent ønsket Bill Hybels å vitne for sine skolekamerater. Sammen med venner i en ungdomsgruppe, begynte han å arrangere kristne møter som var tilpasset denne generasjonens smak og stil. Over tid er disse ideene blitt til fenomenet Willow Creek. Bill Hybels er framdeles primus motor og sentral leder av organisasjonen, og hans ideer blir spredt som ild i tørt gress i kristne miljøer over hele kloden. Mange kirkesamfunn sender sine pastorer, forstandere og ungdomsledere gjennom dette opplegget. Også i Norge er mange kristne bevegelser nå tilsluttet Willow Creek, slik at stadig flere blir opplært i å benytte denne organisasjonens metoder og fremgangsmåter. 

I omtrent 2000 år har omvendte kristne delt budskapene i Guds Ord med mennesker, og Den Hellige Ånd påvirket lytterne slik at stadig nye ble vunnet for Kristus
Ordet og Ånden overbeviste om synd, åpenbarte Guds plan, og gjorde frelsestilbudet attraktivt. På den måten vokste menigheten. I løpet av de siste få årene ser det ut til at kristen forkynnelse ikke lenger regner med at Den Hellige Ånd klarer å nå de som er oppriktige. Et utall av psykologiske påvirkningsteknikker er blitt lansert for å lirke, lure og manipulere mennesker til å slutte seg til kristne forsamlinger. Mange av framgangsmåtene har mye felles, enten navnet er ”Celebration,” Generasjon-x, eller ”Willow Creek Seeker Service” metoden for evangelisme. Sistnevnte skal vi altså se litt på i denne artikkelen.

Willow Creek er blitt en global bevegelse. Over 1 million mennesker hvert år oppsøker tilbud arrangert i regi av Willow Creek. Det hele begynte som et forsøk på å nå fram med evangeliet til mennesker som ikke var vanlige kirkegjengere, nemlig ”unchurched Harry and Mary.” (Ola nordmann som ikke går i kirken.) Men i anstrengelsene med å finne metoder brukbare for å appellere til verdslige menneskers sinn, har Willow Creek-opplegget utformet en ny variant av kristendommen, bestående av kun utvalgte elementer av Bibelens sentrale budskap. Metodene som benyttes har på en direkte og alvorlig måte endret selve budskapet.

Religionsforskere som har studert Willow Creek- opplegget, har ganske treffende konkludert med at denne fremgangsmåten ”begynner hvor mennesker er, og etterlater dem nettopp der.” 
Det er ikke Guds tilbud til syndige mennesker som vektlegges i Willow Creek, men hva psykologisk innsikt og sosial tilhørighet, krydret med noen skriftsteder, kan gjøre for å møte våre ymse behov.

Målgruppen bestemmer forkynnelsen.

Utgangspunktet for Bill Hybels konsept, er grundig merkantil markedsanalyse. Ideen  er å finne ut hva en gitt målgruppe liker å høre og oppleve. Denne ”target” gruppen er i Willow Creeks program definert å være; (1) Menn. (2) Aldersgruppen 25-45 år. (3) College-eller universitets- utdannet. (4) Hvit snipp arbeider (kontor mann.) (5) Gift. (6) 2-3 barn. Møtene og sosiale samlinger er deretter satt sammen på en slik måte at de som er identifisert som målgruppe, får høre og oppleve det som treffer deres preferanse. Dette gjelder musikk, budskap, drama og sosiale aktiviteter. En gjennomgang av Willow Creeks blader, reklame, samt bøker, bl.a. en doktorgrad i Willow Creek metoden (G.A.Pritchard  Willow Creek Seeker Service, Evaluating a new way of Doing Church. Utgitt av Baker Books, 330 sider), viser for eksempel, at musikktilbudet er skreddersydd etter den amerikanske målgruppens smak og ønsker, og domineres derfor av rock, lett jazz, Country Western, og populær underholdningsmusikk.

Willow Creek gjør krav på å formidle et gammelt budskap på en ny måte, med nye metoder og nye ord. De ser på seg selv som kontrast til de liberale retningene, som de mener har endret det kristne budskapet. De er imidlertid ikke selv oppmerksomme på at organisasjonens ”nye” markedsanalytiske framgangsmåte, driver dem til å gi mennesker det de vil ha, som igjen er svært annerledes enn det evangeliet er ment å gi. På denne måten ender Willow Creek opp med å være langt farligere enn de såkalte liberale gruppene. De gir seg ut for å forkynne noe de aldeles ikke forkynner.
 
 

Schullers påvirkning.

Ingen har hatt større innflytelse på Bill Hybels og Willow Creek, enn Crystal Cathedral-forkynneren Robert Schuller og hans ”Institute for Successful leadership.” (Institutt for framgangsrik ledelse.) Willow Creek begynte faktisk etter at Hybel leste Schullers bok; ”Your Church Has Real Possibilities.” (Din menighet har store muligheter.) Metoden Schuller anbefaler, er at tusener av mennesker oppsøkes hjemme med en spørreundersøkelse. Hvis de på spørsmålet; ”Er du medlem av et kirkesamfunn?” svarer ja, sier intervjueren takk for seg og går. Hvis svaret er ”nei,” blir de bedt om å beskrive hvordan en menighet skulle fungere og hva den skulle tilby av forkynnelse og programmer for at vedkommende skulle motiveres til å komme. Alle svarene analyseres, og menigheten begynner å tilby det flest mennesker ønsker.
 “Jeg tror ikke noe er blitt gjort i Kristi navn og under kristendommens banner som har vist seg mer destruktivt for den menneskelige personlighet og derfor i motsetning til vårt evangeliske oppdrag, enn den rå, besynderlige og ukristelige strategi som går ut på å gjøre mennesker oppmerksomme på deres fortapte og syndige tilstand.” Robert Schuller

Norman Vincent Peals påvirkning.

En annen sentral innflytelse i Hybels liv og teologi, er Normal Vincent Peals ”positiv tenknings” teologi (ofte betegnet som teo-filosofi.) I dette opplegget er det sentrale poeng å møte menneskers emosjonelle, psykologiske og sosiale behov. Dette er en forkynner som er bitt av den ”sosio-humane” basillen, slik at blikket rettes mer mot mennesket enn mot menneskets Skaper. 

”Teologi” ble et lite benyttet ord for både Schuller, Peal og Hybel. Schullers påstand har hele tiden vært at vi må bort fra ”Theosentrert tenkning,” (hvor Gud er i fokus.) I stedet må vi konsentrere oss om menneskelige behov. ”Selfesteem” (egenverdi), er veien videre for den kristne forkynnelsen, påstår han. Han erklærer videre at mennesket, ikke en fjern Gud, må være navet i hjulet som driver fram effektiv forkynnelse. Synd er et ord Hybels lærer - Schuller - aldri bruker. Synd er i stedet omdøpt til ”low self esteem.” (Redusert egenverdi.) Vi kan ikke annet enn å påstå at dette representerer en hedensk synkretisme, hvor psykologi, (kunnskap om menneskesinnet) har slukt teologien, (kunnskap om Gud.) Evangeliet kan bare ikke byttes ut med et forvridd speilbilde av amerikansk pop-psykologi, som ikke er upåvirket av en god del New-Age ideer.

I denne forkynnelsen vektlegges det at møtedeltakere aldri må høre noe som leder dem til å føle skyld, for da kommer de ikke igjen til senere arrangementer. Alle må alltid føle godt. Siden såpass mange kristne etter hvert har reagert på at Schullers psykologisk innrammede variant av kristendommen har fått så stor innflytelse i Willow Creek, ser vi at organisasjonens tema-blad i det siste har søkt å nedtone de sterke båndene mellom Schuller og Hybel. Men de parallelle budskapene er for alle å gjenkjenne.
 

Markedsanalyse.

Både Hybel og Schuller påstår at 90% av Chrystal Cathedral og Willow Creeks vekst, skyldes den markedsanalytiske modellen som benyttes, hvor mennesker gis det de ønsker å høre og oppleve. ”Produktet må tilpasses markedet,” er en hovedtese for både Schuller og Hybel. Som kjent har George Barna lenge vært en hovedguru for moderne menighetsvekst. I sin ”bestseller-” bok ”Marketing the Church,” skryter han uhemmet av Bill Hybels organisasjon, som på en så enestående måte har bevist effektiviteten av hans hypoteser.

Harward Business School, hvis motto er; “kjenn din kunde og gi han det han vil ha,” har utpekt Willow Creek som eksempel på at metoden fungerer. Våre lesere bør være oppmerksomme på at dette er en totalt verdslig business institusjon, som stolt påstår at deres salgs og reklame-ideer, gjør at du kan ”selge skrot for millioner” og ”kjøleskap på nordpolen.” Både ”Fortune Magazine” og ”Wall Street Journal” har skrytt Willow Creek- strategien opp i skyene. Begge er som kjent rene business blader, som lanserer metoder for vekst og volum på alle områder. Salg- og reklameguruen Peter Drucker, (hans bøker er å finne på alle flyplasser), skriver at ”ingen av Willow Creeks ideer er verken nye eller spesielle.» Han påstår at alle som har tatt et business- eller reklamekurs de siste 30 årene, har vært gjennom alt det Willow Creek benytter. Det nye, sier han, er at en kristen bevegelse selger et ideologisk produkt som kjøperen er med på å forme etter sin egen smak.

“Våre medlemmer får lite føde fra Guds Ord. De blir i stedet servert anekdoter, historie og mye enkel psykologi”Både Robert Schuller og Bill Hybels ”gullkantede fire trinn til success;” er; (1) Identifisering av målgruppen. (2) Registrering av målgruppens behov og ønsker. (3) Møt målgruppens preferanser angående stil, tid, sted, musikk og budskap. (4) Skap et sosialt miljø hvor målgruppen kan komme tilbake for framtidig behovstilfredsstillelse og tilhørighet.

Willow Creeks medarbeidere, (pastorer etc.), blir sterkt anbefalt å ha god kjennskap til vanlige menneskers livsstil, smak og fokusering. De anbefales å spille tennis og/eller golf, samt gå i teater og på kino, for å følge med i de populære stykkene ”Harry” og ”Mary” er opptatt av. Hele Willow Creek -staben gikk sammen og så ”Les Miserables” og på en ”Janet Jackson” konsert, siden begge opplevelsene senere kunne skape muligheter til samtale med vanlige mennesker.
 

Følelser i fokus.

Blant Willow Creeks spesialiteter er ”mini–taler,” som skal gi tilhørerne det organisasjonen kaller en emosjonell ”kick.” De kaller det også et redskap nyttig for ”turning a corner.” Alle møteplaner er bygget på ideen at besøkende som kommer er på en emosjonell ”trip.” Det betyr at de er underholdningsmotiverte, og ønsker å føle og oppleve, men de vil ikke bli dratt inn i noe som krever at de må tenke eller forstå. ”Fakta ødelegger” er mottoet. 
Hver samling har en drama- sekvens. Ideen med dette tilbudet er ikke primært ideologisk eller for å skape holdninger, men er ment å ”myke opp emosjonene.” ”Jo flere tårer, jo bedre” er en standard parole. Motivet til anvendelse av denne metoden er kjent forskning som viser at ”følelser binder relasjoner” og skaper ”limbiske assosiasjoner og allianser.” (Det limbiske området av hjernen styrer følelsene.) Når denne ubevisste psykologiske brobyggingen er etablert, vil nemlig motforestillinger til eventuelle budskap på det ideologiske plan være kraftig redusert. Metoden er i psykologien klassifisert som sterkt manipulerende. Den amerikansk hærens ”Manual of Intelligence Interrogation,” (manual for framgangsmåter når en fiende skal forhøres), nevner denne metoden som viktig å benytte når fanger blir forhørt, og man ønsker at deres psykologiske motstandskraft skal reduseres.
 

Selvforståelse.

Willow Creek tilbyr selvforståelse i stedet for forkynnelse som gjør at søkende mennesker kan forstå Gud. Litt røft, men ikke helt uriktig, er det sagt at Willow Creek er et sosial–psykologisk senter, som henter sin berettigelse gjennom en enkel, lett og overfladisk kristen filosofi. Vi tør hevde at ingen kan forstå seg selv uten først å lære Gud å kjenne. Willow Creek går motsatt vei. Gud blir i dette opplegget primært en ressurs for å tilfredstille egne behov. Budskapet fra denne organisasjonen er ikke Gud-sentrert, men sterkt humanistisk selv-sentrert. Psykologen Paul Vitz har uttalt at psykologiske begreper er blitt et nytt meningssystem for Willow Creek.

Med sin sterke fokusering på egen vekst, egne behov, egne følelser og egen realisering, ville det være å forvente at Willow Creek bør slite med høy skilsmissefrekvens. Den er faktisk ekstremt høy. Siden alle ansatte må lese bøkene; ”Code–pendant No More” (aldri mer avhengig). ”Detachment”(adskilt fra). ”Understand Me.”(forstå meg)  og ”Love Affaire with your–self,”(kjærlighetsaffære med meg selv) er det rimelig at det emosjonelle i relasjoner fullstendig overstyrer toleranse og prinsipp. Det har da også lenge vært ”policy” i Willow Creek miljøet, at skilsmisse er greit hvis ”a spouce is unwilling to be a viable marriage partner.” (ikke villig til å være en føyelig ektefelle) (Her er det så visst ikke snakk om verken vold eller utroskap.) 

Fokus på egne behov og Gud som behovstilfredsstiller, kommer godt til syne i en spørreundersøkelse medlemmer av Willow Creek samfunnet var med på. De ble spurt om de i løpet av en gitt tid bevisst hadde løyet, stjålet, hatt ubibelsk sex, (utenekteskapelig sex eller tilfeldig sex om de ikke var i et ekteskap), pluss en del andre lite attraktive moralske fall. En uhyggelig høy prosent svarte at de hadde tillatt seg å falle i en eller flere av omtalte synder i løpet av nevnte tidsrom. På et møte, da Bill Hybels skulle forholde seg til denne statistikken, reagerte mange på at hovedbudskapet var at ”kristne mennesker kan være lykkelig for at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus,” og ”at ingen kan rive oss bort fra Guds kjærlighet.” 

Du verden hvor riktig konklusjonen er i rammen av Bibelens betingelser. Men hvor beklagelig usann den er utenfor denne rammen. Vår uoppgjorte synd vil fordømme oss og Guds kjærlighet når oss ikke ene og alene ved at den tilbys. Den må faktisk tas imot og få lov til å endre oss, slik at vi blir nye og annerledes mennesker. Var det ikke alltid slik? Den Hellig Ånd skal overbevise om synd, rettferdighet og dom. Samtlige tre ord skal man lete lenge etter i Willow Creeks forkynnelse. For her er synd psykologisert til en subjektiv opplevelse av oss selv. Rettferdighet er at vi realiserer oss selv og står opp for de legitime behov vi har. Og dom er ikke framtredende i denne teologien.
 

Pragmatisk kristendom.

Willow Creeks medlemmer lett kan føle seg åndelig komfortable med en meget redusert eller grunn omvendelse. Som en person i Willow Creeks stab uttrykte det; ”Våre medlemmer får lite føde fra Guds Ord. De blir i stedet servert anekdoter, historier og mye enkel psykologi.” En annen ansatt sier; ”Vi har vektlagt mye psykologisk ”to do” (å gjøre), på bekostning av åndelig ”to be” ( å være.) En annen nøkkelperson i systemet kom opp med sin analyse av Willow Creek. Det er WC=CA. (Som betyr at Willow Creek tilsvarer ”Cultural Accomodation.” (kulturell tilpasning.) 

”Jeg er pragmatist,” gjentar Bill Hybels titt og ofte. ”Jeg måler alt ut fra om det fungerer.” Vi tillater oss å påstå at mye galt fungerer. Porno gjør mange til millionærer, og har en rekke brukere. Fotball, hvor spillere selges og kjøpes, er glimrende forretning, men er det i evighetsperspektiv verdt tid og prioritering? Pragmatikk må styres av ideologi. De som er opplært i Willow Creek-metodene, tenker, føler, snakker og handler som om de driver vanlig business. Deres språkbruk er fullstendig preget av bøkene de har lest og kursene de har fulgt. De arbeider med målgrupper, kunder, produkt, tilfredsstillelse av behov, markedsanalyse og reklame.

I Willow Creeks metoder finner vi et meget tydelig fravær av oppgaven Bibelen tillegger Den Hellige Ånd

I følge nevnte doktoravhandling  er det lite kristen litteratur å finne i Willow Creeks bokhandel. 80% av bøkene er populær-psykologisk selv-hjelp-litteratur. I tillegg finnes en mengde bøker om business og reklame-strategier. Willow Creek staben ser både mennesker og evangeliet gjennom pop-psykologiens briller. Som en følge av denne prioriteringen, er selvfølgelig terapi- begrepet godt kjent i dette miljøet. Willow Creek driver sitt eget terapisenter, men har ikke kapasitet til å møte alles behov. 2/3 av ca. 1000
terapisøkende som fanges opp av Willow Creek- programmene, blir sendt videre til en rekke ikke-kristne terapisentra i Chicago området. Ca. 50% av Willow Creeks egen stab går i terapi og et ikke uvesentlig pengebeløp blir hvert år satt til side for hver ansatts terapi-timer.

Willow Creek søker etter vår mening å omdefinere sentrale  deler av Bibelens budskap til  pop-psykologiens begreper.
 

Metode eller Ånd?

I Willow Creeks metoder finner vi et meget tydelig fravær av oppgaven Bibelen tillegger Den Hellige Ånd. Guds Ånd skal og kan både finne, påvirke og overbevise oppriktige mennesker om evangeliets realiteter. I Willow Creek er denne oppgaven tiltenkt markedsanalyse, teknikker, metoder og psykologisk manipulerende fremgangsmåter. 

Kristen forkynnelse oversvømmes av formidlingsnyheter. De som er mest iherdige med å benytte dem, synes å være de som også på en rekke andre områder av sin funksjon, viser at de på det åndelige plan dras mot det lette, enkle, populære, økumeniske, karismatiske, runde, morsomme og underholdende. 

Vi kan ikke annet enn å advare mot filosofien, mentaliteten og teologien i dette opplegget. Alle foreninger, klubber, interesseorganisasjoner og business foretak, vil selvfølgelig nå fram til gitte målgrupper og vokse i volum og statistikk når den markedsanalytiske metoden anvendes. Hvem ville ikke gå dit det de er opptatt av tilbys? Selvfølgelig tror vi at kristne skal møte sine medmennesker der hvor de er. De skal hjelpe dem med deres reelle behov. Da blir et naturlig tillitsforhold etablert, hvis hjelpen er ekte og virkningsfull. Denne relasjonen vil igjen gjøre det mulig å vitne, slik at mennesker kan ledes til Kristus. Denne prosessen finner ikke sted i Willow Creeks opplegg. Mennesker blir møtt og behov blir taklet på et psykologisk plan. Men de frammøtte får ikke høre forkynnelse som viser dem hva en kjærlig og allmektig Gud kan gjøre med deres liv. 

Det er lite eller ingen helliggjørelse i denne forkynnelsen. Guds evige lov, som frelsen skal skrive i de omvendtes sinn, som en naturlig del av den nye fødselserfaringen, og gjøre lystbetonet, glimrer med sitt fravær. I stedet lærer mennesker psykologiske mestringsstrategier og blir ganske selvstendige og selvhjulpne i sine anstrengelser med å takle de emosjonelle og sosiale sidene av sine liv.    JB.opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 29 (9 årgang 1/2001)
http://www.barukmedia.com/mvv